Jak funguje factoring

Jednoduché schéma ukazuje základní kroky factoringového financování firmy - klienta factoringové společnosti:

Schéma factoringového financování, obsahuje 3 subjekty - dodavatel, odběratel a ČSOB Factoring.

Poznámka:

Dodavatel je klientem ČSOB Factoring.

Odběratel se stává dlužníkem ČSOB Factoring.

ČSOB Factoring je vůči odběrateli věřitelem.

 


 

   


Dodavatel podepisuje factoringovou smlouvu s ČSOB Factoring a stává se tak naším klientem.

Dodávka zboží / služeb odběrateli. Dodavatel vystaví fakturu s cesní klauzulí (tj. oznámení o postoupení pohledávky factoringové společnosti) a odešle originál svému odběrateli.

Dodavatel pošle ČSOB Factoring kopii faktury, čímž dojde k postoupení pohledávky na naši společnost. Tím se odběratel stává dlužníkem ČSOB Factoring.

Dodavatel / klient má právo čerpat zálohu až do výše 90 % z nominální hodnoty postoupené pohledávky včetně DPH.

Jakmile je pohledávka splatná, odběratel je povinen platit na účet ČSOB Factoring.
 

ČSOB Factoring zaplatí dodavateli doplatek do 100 % nominální hodnoty postoupené pohledávky v tentýž den, kdy obdrží platbu od odběratele / dlužníka.

 

Dojde-li k prodlení v úhradě pohledávky, provádí ČSOB Factoring upomínání a případné další inkasní kroky. Pokud to situace vyžaduje, zapojuje do těchto procesů třetí osoby (inkasní společnost).

Způsob upomínání a vymáhání je vždy konzultován s klientem, aby odpovídal jeho obchodním zájmům i zvyklostem daného oboru.

Detailnější informace o tom, jak funguje factoring, získáte od odborníků ČSOB Factoring na telefonním čísle 267 184 805.

© ČSOB Factoring, a.s. | IČ: 45 79 42 78 | Zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1647 |

Benešovská 2538/40, 101 00  Praha 10 - Vinohrady | Telefon: 267 184 810 | Email: info@csobfactoring.cz 

Právní ujednáníProhlášení o přístupnosti

Cookies a podmínky používání