Kdo jsou naši klienti

Naše služby úspěšně využívají malé i velké firmy, které mají zájem jednoduchým způsobem snížit obchodní rizika, posílit vlastní likviditu a zlepšit své konkurenční postavení.

Pro navázání spolupráce je důležitý charakter a kvalita postupovaných pohledávek (splatnost do 90 dnů, diverzifikace mezi alespoň pět odběratelů, opakovaná fakturace). Nelze financovat pohledávky za personálně či majetkově spřízněnými osobami.

Factoringové řešení nabízíme již od ročního objemu postoupených pohledávek 20 mil. Kč. Máme zkušenosti s poskytováním factoringových služeb firmám jak výrobního, tak obchodního zaměření.


V historii ČSOB Factoring jsme našli vhodné finanční řešení již pro více než 1 000 klientů. Pro každého z nich hledáme individuální nastavení spolupráce, některé potřeby se ovšem opakují:


  • Co dělat, když nám odběratelé platí pozdě
    Factoring pomáhá firmám, které se potýkají s dlouhou návratností pohledávek, což jim způsobuje problémy s placením závazků i s finančním plánováním a omezuje jejich další růst.

 

 

 

  • Jak zlepšit platební morálku svých odběratelů
    Factoring slouží prosperujícím firmám, které chtějí správu pohledávek přenechat profesionálům a dosáhnout společně s úsporou nákladů zlepšení platební morálky odběratelů. Outsourcing správy pohledávek jim umožní věnovat více času vlastní činnosti, kapacita tak není odčerpávána upomínáním neplatících odběratelů.

 

© ČSOB Factoring, a.s. | IČ: 45 79 42 78 | Zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1647 |

Benešovská 2538/40, 101 00  Praha 10 - Vinohrady | Telefon: 267 184 810 | Email: info@csobfactoring.cz 

Právní ujednáníProhlášení o přístupnosti

Cookies a podmínky používání