Nejčastější dotazy

 

V této sekci můžete najít odpovědi na nejčastější otázky ohledně factoringu a dalších služeb naší společnosti.

 

Pro Vaše konkrétní dotazy použijte box  Zeptejte se nás.


Je factoring vhodný pro naši firmu?

Otázka: Zatím nemáme s factoringem žádnou zkušenost. Jak zjistíme, zda je naše společnost vhodným kandidátem pro factoringové služby?

Odpověď: 

Factoring se hodí pro firmy, které splňují následující předpoklady:

 

 - vedou podvojné účetnictví;

 - činnost společnosti není zakázkového rázu, tzn. dochází k pravidelné a opakované fakturaci;

 - poskytují svým zákazníkům lhůtu splatnosti max. do 90 dní;

 - plánují obrat přes factoringovou společnost v min. výši 20 mil. Kč za rok (včetně DPH);

 - do factoringové spolupráce uvažují zahrnout nejméně 5-10 zákazníků (majetkově a personálně nespřízněných);

 - podíl jednoho odběratele z vybraného portfolia zákazníků nepřesahuje 30 %;

 - vybraní zákazníci neuplatňují zákaz postupování pohledávek;

 - % zápočtování/dobropisování s vybranými odběrateli je do 10 %.

 

Nicméně jsme vždy otevřeni s Vámi projednat možnosti nestandardního řešení nebo řešení ušitého na míru potřebám Vaší společnosti. Prosím kontaktujte našeho kolegu, který je zodpovědný za Váš region (viz  Kde nás naleznete v ČR).

Jak dlouho trvá vyřízení spolupráce?

Otázka: Za jak dlouho mohu čerpat první prostředky?

Odpověď: 

Do týdne od obdržení veškerých potřebných podkladů Vám oznámíme výsledek našeho schvalovacího procesu. Pokud je kladný, může být okamžitě podepsána factoringová smlouva a zahájeno postupování pohledávek, na jehož základě Vám vzniká nárok na čerpání záloh. První prostředky tedy můžete čerpat hned v den postoupení pohledávky.

Není factoring příliš pracný a složitý?

Otázka: Jsme velkoobchodní firma, která vystavuje více jak 1 000 faktur za měsíc. Nebude pro nás factoring příliš administrativně náročný?

Odpověď: 

Vzhledem k tomu, že používáme výkonný factoringový systém, nemáme problém se zpracováním jakéhokoliv počtu faktur denně. Při větším počtu postupovaných pohledávek se však vyplatí proces automatizovat a předávat sestavy pohledávek elektronicky ve sjednaném formátu. Sníží se tak pracnost a vyloučí chybovost na obou stranách.

Co se změní ve vztahu s našimi odběrateli?

Otázka: Jaký dopad bude mít factoringová spolupráce na naše odběratele?

Odpověď: 

Pro Vaše odběratele se v podstatě změní pouze jediná věc: číslo bankovního účtu, na který budou posílat úhrady postoupených pohledávek. Platby musí být směrovány výhradně na účet ČSOB Factoring.

Co když odběratel nezaplatí včas?

Otázka: Jaký je postup, pokud Vám odběratel nezaplatí ve splatnosti?

Odpověď: 

U regresního factoringu ČSOB Factoring sice nepřebírá riziko neplacení, ale stará se o inkaso a upomínání. V rámci stanovených limitů jsou pohledávky financovány až do 90. dne po lhůtě splatnosti. Až po tomto dni přestává být pohledávka financována. Upomínání a případné inkasní kroky probíhají nezávisle na této lhůtě a provádíme je po předchozí dohodě s Vámi.


U bezregresního factoringu ČSOB Factoring přebírá riziko neplacení, přičemž spoluúčast klienta činí 20 %. V praxi to znamená, že klient dostane po uplynutí předem stanovené lhůty 80 % z nominální hodnoty pohledávky i přesto, že odběratel pohledávku neuhradil.

Není factoring příliš drahý?

Otázka: Kolik za factoring zaplatíme?

Odpověď: 

Na tuto otázku můžeme odpovědět ANO i NE. Evidence factoringových transakcí a činnosti v oblasti správy pohledávek vyvolávají určité zvýšené náklady, na druhé straně pro většinu firem znamenají značný přínos a přinášejí úsporu jejich výdajů.


Odpověď ANO může platit pro firmu ve velmi dobré finanční situaci s přístupem k „neomezenému“ bankovnímu financování, která nevidí žádný přínos ve správě pohledávek. U factoringové společnosti by zaplatila jak úrokovou sazbu za půjčené peníze, tak náklady související se správou pohledávek. Celkové náklady na získání zdrojů prostřednictvím factoringu by v takovém případě byly v porovnání s bankovním financováním vyšší.


Odpověď NE platí pro všechny společnosti, které naopak plně využijí služeb a výhod factoringu: potřebují jednoduše a rychle získat zdroje na rozvoj podnikání a zároveň řešit problémy v oblasti správy a inkasa pohledávek. Pro takové firmy factoring rozhodně drahý není, protože jim přinese výrazně více, než za něj zaplatí.


K jednotlivým nákladům:

Úrok (= cena za půjčení peněz) je plně srovnatelný s bankovním kontokorentním financováním, ale ČSOB Factoring obvykle dokáže poskytnout více prostředků než banka, a to klientům umožní rychlejší růst obratu nebo realizaci jiných záměrů vedoucích k dosažení vyšších zisků. Silná likvidita umožňuje společnosti rychlejší placení svým dodavatelům, což otevírá prostor např. pro získání skont, která jsou standardně výrazně vyšší než náklady spojené s factoringem.

Úrok je odvislý od referenční jednoměsíční úrokové sazby mezibankovního peněžního trhu platné pro danou měnu. U ČSOB Factoring se neplatí závazková provize z nečerpané části limitu, ani si neúčtujeme žádný poplatek za smlouvu.


Factoringový poplatek (= náklady spojené se správou pohledávek) je bohatě kompenzován zlepšenou platební morálkou (nižší potřeba cizích zdrojů – úspora na úrocích). Jeho výše je závislá na realizovaném factoringovém obratu.

 

V čem se factoring liší od úvěru?

Otázka: Je nějaký rozdíl mezi factoringovým a bankovním financováním?

Odpověď: 

Základní rozdíly jsou patrné z níže uvedené tabulky:


 
ÚVĚR
FACTORING
Služby
Poskytnutí prostředků
  • Poskytnutí prostředků
  • Správa pohledávek
  • Převzetí rizika neplacení
Parametry financování

Standardně 70 % z pohledávek do lhůty splatnosti a max. 40 % z pohledávek do 30 dnů po splatnosti

Standardně 80 % ze všech pohledávek až do 90 dnů po splatnosti

Náklady
  • Úroková sazba
  • Poplatek za smlouvu
  • Závazková provize z nečerpaného limitu
  • Úroková sazba
  • Factoringový poplatek
  • případně Poplatek za převzetí rizika neplacení 
Flexibilita

Standardní bankovní schvalovací procesy

Jednoduchý a rychlý schvalovací proces

Proč zrovna ČSOB Factoring, a.s.?

Otázka: Proč bych se měl rozhodnout pro spolupráci právě s Vaší společností?

Odpověď: 

Určitě víte, jak postupovat při výběru obchodních partnerů, a to platí i pro ty z oblasti financí. Naše společnost factoringová řešení nabízí více jak 15 let, máme za sebou silnou finanční skupinu ČSOB, náš tržní podíl se dlouhodobě pohybuje nad 20 %, disponujeme kvalitním systémem a zkušeným týmem spolupracovníků. Jsme přesvědčeni, že i pro Vás dokážeme připravit zajímavou cenovou nabídku – konečné rozhodnutí o tom, s kým budete spolupracovat, bude vždy jen na Vás.

Máte další dotazy?

Odpověď: 

Kontaktujte prosím našeho spolupracovníka, který je zodpovědný za Váš region (viz Kde nás naleznete v ČR).

Zeptejte se nás

Pomocí tohoto boxu nám můžete zaslat svoje dotazy, které rádi a v co nejkratším termínu zodpovíme. Zeptejte se nás
Obrázek nelze zobrazit!

© ČSOB Factoring, a.s. | IČ: 45 79 42 78 | Zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1647 |

Benešovská 2538/40, 101 00  Praha 10 - Vinohrady | Telefon: 267 184 810 | Email: info@csobfactoring.cz 

Právní ujednáníProhlášení o přístupnosti

Cookies a podmínky používání