Poplatky

Kolik stojí factoring? Factoring je z hlediska poplatků zcela transparentní. Vždy se platí pouze za služby, které klient využívá, a celkové náklady na factoring tak odpovídají skutečnému rozsahu spolupráce.

Uvádíme zde přehled všech poplatků, se kterými se u ČSOB Factoring můžete potkat, a informaci, z čeho se počítají:

 

Úroky

Úrok z profinancování pohledávek účtujeme z denních zůstatků skutečně čerpaných záloh. Úrokové sazby se pohybují na úrovni běžné pro standardní kontokorentní financování a jsou vázány na pohyblivé 1měsíční referenční úrokové sazby mezibankovního trhu pro jednotlivé měny (tedy nejčastěji PRIBOR pro CZK a EURIBOR pro EUR).

 

Factoringový poplatek

Factoringový poplatek účtujeme za služby související se správou pohledávek a za vedení saldokonta, např. za upomínání a případné další inkasní kroky. Výše factoringového poplatku je závislá na obratu.

 

Při ročním obratu okolo 20 milionů korun obvykle nepřesahuje 1,4 % z hodnoty postoupených pohledávek. Při stoupajícím obratu factoringový poplatek poměrně rychle klesá až k hodnotě 0,2 % z obratu.

 

Poplatek za převzetí rizika neplacení

Tento poplatek je účtován pouze v případě bezregresního factoringu, tj. u odběratelů, za které ČSOB Factoring převzal riziko neplacení. Jeho výše se obvykle pohybuje v rozmezí 0,3-0,5 % z nominální hodnoty postoupených pohledávek.

 

Pro každého odběratele je stanoven tzv. úvěrový limit, do jehož výše ČSOB Factoring riziko neplacení postoupených pohledávek převezme.

 

Za stanovení úvěrového limitu je účtován jednorázový poplatek zpravidla v rozmezí 500-2.800 Kč dle teritoria, následně klient hradí monitorovací poplatek v rozmezí 117-240 Kč za měsíc.

 

Poplatek za využívání elektronické aplikace FactorLink

Tato aplikace umožňuje klientovi on-line přístup k informacím o postoupených pohledávkách, výši nároku na čerpání záloh, platební morálce odběratelů, statistikám plateb apod. Měsíční paušální poplatek za její využívání činí 650 Kč.

 

Konkrétní cenovou nabídku Vám na požádání předložíme do druhého dne po obdržení podkladů nezbytných pro její vypracování.

© ČSOB Factoring, a.s. | IČ: 45 79 42 78 | Zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1647 |

Benešovská 2538/40, 101 00  Praha 10 - Vinohrady | Telefon: 267 184 810 | Email: info@csobfactoring.cz 

Právní ujednáníProhlášení o přístupnosti

Cookies a podmínky používání