Exportní factoring

Exportní factoring řeší financování pohledávek za zahraničními odběrateli včetně jejich správy, podobně jako v případě tuzemského factoringu.

S ohledem na komplikace, které mohou vznikat při správě exportních pohledávek, je kladen větší důraz na ošetření rizika neplacení, a proto je exportní factoring nabízen zpravidla na bezregresní bázi.

 

Pro každého zahraničního odběratele je stanoven limit a pro pohledávky do hodnoty tohoto limitu přebírá ČSOB Factoring riziko neplacení. Stejně jako u tuzemského bezregresního factoringu je spoluúčast klienta 20 %.


Pokud chce klient financovat zahraniční i tuzemské pohledávky, je možno kombinovat tuzemský a exportní factoring.

© ČSOB Factoring, a.s. | IČ: 45 79 42 78 | Zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1647 |

Benešovská 2538/40, 101 00  Praha 10 - Vinohrady | Telefon: 267 184 810 | Email: info@csobfactoring.cz 

Právní ujednáníProhlášení o přístupnosti

Cookies a podmínky používání