Tuzemský bezregresní factoring

Tuzemský bezregresní factoring funguje stejně jako tuzemský regresní factoring, pouze s tím rozdílem, že ČSOB Factoring přebírá navíc riziko neplacení postoupených pohledávek.

Převzetí rizika neplacení se vztahuje na platební neschopnost či nevůli tuzemských odběratelů. V případě platební neschopnosti či nevůle vyplatí ČSOB Factoring klientovi 80 % z celkové hodnoty pohledávky (klient nese spoluúčast ve výši 20 %).

 

Hlavní výhodou bezregresního factoringu poskytovaného ČSOB Factoring je zajištění proti riziku neplacení za výhodných cenových podmínek a bez větších nároků na administrativu, aniž by byla snižována konkurenceschopnost neadekvátními požadavky směrem k odběratelům.

© ČSOB Factoring, a.s. | IČ: 45 79 42 78 | Zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1647 |

Benešovská 2538/40, 101 00  Praha 10 - Vinohrady | Telefon: 267 184 810 | Email: info@csobfactoring.cz 

Právní ujednáníProhlášení o přístupnosti

Cookies a podmínky používání