Tuzemský regresní factoring

Tuzemský regresní factoring je nejrozšířenější formou factoringového financování firem v ČR i nejčastěji využívanou službou z nabídky ČSOB Factoring.

Je založen na postupování pohledávek vzniklých z dodávek zboží a poskytování služeb na obchodní úvěr za tuzemskými odběrateli. Postoupením pohledávky dochází ke změně věřitele pohledávky, jímž se stává factoringová společnost.

 

Dnem postoupení pohledávky vzniká našim klientům nárok na předfinancování - čerpání zálohy až do výše 80 % nominální hodnoty pohledávky včetně DPH. Stejný den má klient tyto prostředky na svém účtu, což mu výrazně ulehčuje finanční plánování.

 

Ve výjimečných případech, kdy nedojde k uhrazení pohledávky do 90. dne po splatnosti, ztrácí klient nárok na čerpání zálohy, pohledávka ovšem nadále zůstává postoupena společnosti ČSOB Factoring.

 

Vymáhání takové pohledávky probíhá nezávisle na této lhůtě a řídí se dohodou mezi společností ČSOB Factoring a klientem, aby odpovídalo jeho obchodním zájmům i zvyklostem oboru.

 

Detailní princip fungování naleznete v odkazu Jak funguje factoring.

 

Tuzemský regresní factoring je využíván společnostmi, které mají odběratele v České republice a potřebují flexibilní provozní financování spojené s profesionální správou pohledávek.

© ČSOB Factoring, a.s. | IČ: 45 79 42 78 | Zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1647 |

Benešovská 2538/40, 101 00  Praha 10 - Vinohrady | Telefon: 267 184 810 | Email: info@csobfactoring.cz 

Právní ujednáníProhlášení o přístupnosti

Cookies a podmínky používání