Proč ČSOB Factoring

1. rychlost, flexibilita a kreativita


 • rozhodnutí o factoringové spolupráci je schváleno velmi rychle, obvykle do 5 pracovních dní od obdržení všech potřebných podkladů
 • finanční prostředky máte na účtu k dispozici tentýž den, který na nás postoupíte pohledávku*
 • můžete čerpat pouze tolik prostředků, kolik v daný okamžik potřebujete (z nečerpaného nároku neplatíte závazkovou provizi)
 • financujeme pohledávky až do 80 % jejich nominální hodnoty až 90 dní po jejich splatnosti
 • každému klientovi připravíme řešení ušité na míru tak, aby co nejlépe vyhovovalo jeho potřebám

* v případě, že máte firemní účet veden u ČSOB

2. profesionální správa pohledávek a klientská péče


Součástí factoringové spolupráce je i profesionální správa pohledávek, která klientům umožní uvolnit své kapacity na produktivní činnosti. Správa pohledávek spočívá v hlídání rizikovosti odběratelů a komunikaci s dlužníky – telefonování, zasílání upomínek, případně vymáhání dluhu.
 
Samozřejmostí je i kvalitní klientská péče. Každý klient má k dispozici svého klientského pracovníka, se kterým může řešit veškeré záležitosti týkající se factoringu, např. navýšit objem spolupráce či přidat odběratele.

3. kvalitní factoringový systém FactorLink


     FactorLink je internetová aplikace, která:


 •  umožňuje on-line komunikaci se systémem ČSOB Factoring
 •  výrazně zjednodušuje administrativu v kontaktu s ČSOB Factoring
 •  snadňuje a výrazně zefektivňuje operace spojené s factoringem

      Díky FactorLinku se snadno a rychle dostanete k užitečným informacím, jako např.:

 

 • přehledu o stavu postoupených faktur
 • informacím o stavu financování
 • přehledu o platební morálce odběratelů
 • statistikám plateb, otevřených pohledávek aj.

      FactorLink rovněž umožňuje


 • posílat ČSOB Factoring různé zprávy, požadavky, datové soubory
 • sledovat denní pohyby na kontech klienta
 • kontrolovat zaúčtování faktur, poplatků, úroků

FactorLink jednoduše otevřete pomocí Vašeho internetového prohlížeče a ke svému účtu/profilu se dostanete zadáním jména a hesla, podobně jako třeba v elektronickém bankovnictví.

4. dlouholetá historie a zkušenosti


Společnost ČSOB Factoring se řadí mezi nejzkušenější specialisty v oboru na českém trhu. Vznikla v roce 1992 pod názvem O.B.HELLER a jejími zakladateli byly Československá obchodní banka a americká finanční společnost Heller International Group, jejíž kořeny sahají až do roku 1919.

V roce 2006 se Československá obchodní banka stala jediným akcionářem této factoringové společnosti a od stejného roku  používá jméno ČSOB Factoring. Dlouholetá tradice a příslušnost k silné finanční skupině ČSOB umožňuje ČSOB Factoring poskytovat factoringové služby v nejvyšší kvalitě.

ČSOB Factoring udržuje svůj tržní podíl nad 20 %, což jej dlouhodobě řadí mezi největší factoringové společnosti v České republice. ČSOB Factoring je rovněž zakládajícím členem Asociace factoringových společností (AFS) a členem České leasingové a finanční asociace.Tabulka dosažených obratů členů AFS za rok 2018:


1-12/ 2018 (v mil.Kč) Tuzemský Exportní Importní Celkem Podíl na trhu
ČSOB Factoring

26 060

14 301

0

40 361

23,1 %

Factoring ČS

22 021

13 665

209

35 895

20,6 %

Factoring KB

34 893

13 939

933

49 765

28,8 %

UniCredit Factoring

18 851

5 413

3 442

27 706

15,9 %

Raiffeisenbank

8 805

7 955

0

16 760

9,5 %

Bibby Financial Services

2 540

1 325

0

3 865

2,2 %

Celkem

     113 170

56 598

4 584

174 352

100,0 %

 

 

5. stabilní vztahy s našimi klienty


Příjemná firemní atmosféra přispívá k nízké fluktuaci zaměstnanců, tím nám umožňuje udržovat dlouholeté a kvalitní vztahy s našimi klienty a podporuje jejich celkovou spokojenost.
 

 

© ČSOB Factoring, a.s. | IČ: 45 79 42 78 | Zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1647 |

Benešovská 2538/40, 101 00  Praha 10 - Vinohrady | Telefon: 267 184 810 | Email: info@csobfactoring.cz 

Právní ujednáníProhlášení o přístupnosti

Cookies a podmínky používání