CSOB_navrh_HP

Factoringové služby

Financujeme pohledávky

Naši klienti nám postupují pohledávky za svými odběrateli a my jim poskytujeme finanční prostředky. Peníze převádíme klientům na jejich účet v ten samý den, kdy nám pohledávku postoupí. Obvykle financujeme pohledávky s dohodnutou splatností do 90 dnů a klienti mají naše financování k dispozici dalších 90 dnů po lhůtě splatnosti.

Prověřujeme odběratele

Naši analytici průběžně prověřují odběratele zapojené do factoringové spolupráce a na každého z nich stanovují limit, do kterého jsme ochotni pohledávky financovat. Klienti tuto službu velmi oceňují, neboť jde o účinnou prevenci vzniku špatně inkasovatelných pohledávek.

Spravujeme pohledávky

Řešíme případné nedoplatky či rozdíly, a pokud se některý z odběratelů (dlužníků) opozdí s úhradou, nejprve ho písemně upomeneme. Když nereaguje, kontaktujeme ho telefonicky, abychom zajistili co nejrychlejší úhradu. Zároveň vždy respektujeme přání našich klientů i zvyklosti daného oboru podnikání, abychom nenarušili jeho obchodní vztahy. Naopak, snažíme se do nich vnést pořádek a vzájemný respekt.

Poskytneme i doplňkové financování

K standardnímu factoringovému financování dokážeme dodat další zdroje k překlenutí momentálních výpadků v likviditě či naopak, k využití obchodních příležitostí či realizaci rozvojových záměrů.

Inkasujeme pohledávky

Odběratelé našich klientů (dlužníci z postoupených pohledávek) platí na náš účet. Veškeré došlé platby párujeme proti postoupeným pohledávkám a naši klienti tak mohou on-line sledovat, které pohledávky již byly uhrazeny a které ne. Díky systémové výměně dat se pak tyto informace přenášejí do účetních systémů našich klientů.

Přebíráme riziko neplacení

Formou tzv. bezregresního factoringu výrazně snižujeme ztráty klientů, dostanou-li se jejich odběratelé do platební neschopnosti. Kompletujeme financování a správu pohledávek s úvěrovým pojištěním a v případě platební neschopnosti nebo nevůle poskytujeme klientům náhradní plnění až ve výši 90 % z nominální hodnoty nezaplacených pohledávek.

Zajišťujeme odúčtování pohledávek z bilance

Naše řešení True Sale je akceptováno renomovanými auditorskými firmami a umožňuje snížit objem pohledávek v bilanci v souladu s metodikou IFRS i podle českých účetních standardů.