Oznámení škodlivého jednání – Whistleblowing

Vážený oznamovateli, níže můžete oznámit Vaše podezření na neetické nebo podvodné jednání v souladu s politikou Whistleblowing. Podezření bude důkladně prověřeno a o výsledku Vás budeme informovat. Děkujeme.