Výhody factoringu

Factoring získává stále větší popularitu, neboť nabízí řadu výhod oproti standardnímu bankovnímu financování:

 Od ČSOB Factoring obvykle dostanete více peněz než od banky  

 

 • Factoringem získáte flexibilní financování kontokorentního charakteru, které Vám umožní zlepšit finanční plánování.

 

 • Schválení spolupráce je velmi rychlé, proběhne většinou do 5 dnů od předání všech požadovaných podkladů společnosti ČSOB Factoring.


 • Prostředky může klient čerpat ten samý den, kdy společnosti ČSOB Factoring postoupí pohledávku, tím se výrazně zpřesňuje plánování cash-flow.

 

 • Klientův nárok na čerpání se zvyšuje stejnou měrou, jakou mu roste obrat, resp. objem postoupených pohledávek.

 

 • Klient čerpá pouze tolik prostředků, kolik v daný okamžik potřebuje a neplatí žádnou závazkovou provizi.

 

 • V případě velkých výkyvů tržeb z důvodu sezónních vlivů dokážeme pružně reagovat pomocí tzv. přetažků.

 

 • Elektronická komunikace pomocí aplikace FactorLink je nejjednodušším způsobem komunikace se společností ČSOB Factoring. FactorLink nabízí klientům online přehled o všech operacích týkajích se vzájemné spolupráce a umožňuje výrazné snížení administrativy. 

 

Factoring pomáhá při řízení rizika

 

 • ČSOB Factoring prověřuje a monitoruje bonitu a platební morálku odběratelů, které klient zahrnul do factoringové spolupráce.

 

 • U bezregresní formy factoringu může ČSOB Factoring převzít riziko neplacení až do 90 % nominální hodnoty pohledávek.

 

 • ČSOB Factoring je schopen doložit výrazné zlepšení platební morálky u odběratelů, které má ve své správě.

 

 • ČSOB Factoring se aktivně stará o inkaso postoupených pohledávek. V dohodnutém režimu posílá odběratelům/dlužníkům upomínky, stará se o telefonické urgence a může zajistit i mimosoudní nebo soudní vymáhání.

 

 Factoring je flexibilní

 

 • Financujeme pohledávky až do 90 % jejich nominální hodnoty včetně DPH a až 90 dnů po lhůtě splatnosti, což bankovní financování neumožňuje.

 

 • ČSOB Factoring je proti pohledávkám schopen poskytnout více peněz než banka, je-li splněna podmínka vyšší diverzifikace a kvality odběratelů. Poskytnuté prostředky může klient použít pro včasné placení závazků vůči svým dodavatelům a získat tak skonta.

 

 • Díky možnosti prodloužení platební podmínky pro své odběratele klient zvyšuje svoji konkurenceschopnost.

 

 • V případě dlouhodobější spolupráce může ČSOB Factoring pomoci řešit i další finanční potřeby klienta, např. může nabídnout dodatečné financování proti potvrzeným objednávkám nebo zásobám.

© ČSOB Factoring, a.s. | IČ: 45 79 42 78 | Zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1647 |

Benešovská 2538/40, 101 00  Praha 10 - Vinohrady | Telefon: 267 184 810 | Email: info@csobfactoring.cz 

Právní ujednáníProhlášení o přístupnosti

Cookies a podmínky používání