CSOB_navrh_HP

FAQ

MŮŽE NAŠE FIRMA ŘEŠIT SVÉ FINANČNÍ POTŘEBY FACTORINGEM?

Odpověď: Obecně mohou factoring využít firmy, které splňují následující předpoklady:

  • vedou podvojné účetnictví;
  • generují vhodné pohledávky (obvykle se splatností 30 – 90 dní);
  • plánují roční obrat alespoň 10 mil. Kč;
  • mohou do factoringové spolupráce zahrnout alespoň tři odběratele, se kterými nejsou personálně nebo vlastnicky spojeny;
  • pohledávky za těmito odběrateli lze účinně postoupit (tj. v kupní smlouvě s odběratelem není např. zákaz postoupení);
  • zápočty jsou ve vzájemných vztazích pouze nahodilé a objem případných dobropisů nepřekračuje 20 % hodnoty faktur.

Možnost navázat spolupráci i v případě, že některou z uvedených podmínek nelze z různých důvodů splnit, jsme nicméně připraveni posoudit individuálně. Často hledáme i řešení ušitá na míru pro atypické obchodní modely a rádi společně s Vámi posoudíme, co konkrétně bude optimální pro Vaši společnost. Kontaktujte, prosím, našeho spolupracovníka, který má na starosti Váš region (viz odkaz na mapku v Kontaktech).

Kdy mohu mít finance k dispozici?

Odpověď: Zpravidla do týdne po obdržení potřebných podkladů jsme Vám schopni sdělit, jak vysoký rámec byl pro Vás schválen. Současně je obvykle podepsána factoringová smlouva a zahájeno postupování pohledávek. A první prostředky jsou Vám k dispozici hned v den postoupení těchto pohledávek. Pokud necháte jejich převod směrovat na Váš účet u ČSOB, můžete je použít ten samý den.

Co když odběratel nezaplatí včas?

Odpověď: I když v případě regresního factoringu ČSOB Factoring nepřebírá riziko neplacení, je pro odběratele novým věřitelem a postoupené pohledávky spravuje v režimu, který s Vámi předem dohodneme, včetně upomínání a dalších inkasních kroků. V rámci stanovených limitů jsou pohledávky financovány až do 90. dne po lhůtě splatnosti. Až po tomto dni klient ztrácí nárok čerpat proti této pohledávce financování, ale pohledávka zůstává postoupena a pokračují naše kroky, které zpravidla nakonec vedou k její úhradě. Pokud není uhrazena pohledávka v režimu bezregresního factoringu, nese riziko naše společnost. Prostředky tak máte k dispozici i po uplynutí 90. dne po splatnosti. Není-li pohledávka zaplacena ani v dodatečné lhůtě, je transakce zúčtována a uzavřena. Převzetí rizika funguje na podobných principech jako pojištění a je proto třeba kalkulovat s drobnou spoluúčastí.

Jaké náklady vlastně při užívání factoringu vzniknou?

Odpověď: V podstatě jen dva, úrok a factoringový poplatek. Úroková sazba, kterou ČSOB Factoring klientům nabízí, je srovnatelná se sazbami, jaké požadují banky, pokud poskytují běžné typy úvěrů k financování provozu. Factoringový poplatek se počítá z hodnoty postupovaných pohledávek a jeho výše na jejich předpokládaném objemu také závisí. Zohledňuje činnosti související s administrací postoupení a následnou správu pohledávek, až po úvodní fázi inkasních kroků, pokud jsou třeba. Výhodou je, že ČSOB Factoring dokáže za srovnatelných podmínek dát klientovi k dispozici více prostředků než banka. Zlepšená likvidita potom přináší řadu možností, jak naopak zvýšit výnosy: zvýšení prodeje, realizace rozvojových záměrů, rychlejší placení dodavatelům proti skontu, což otevírá prostor např. pro získání skont, nebo nabídka delších splatností odběratelům. ČSOB Factoring navíc neúčtuje žádné závazkové provize či jiné poplatky z nečerpané části nároku.

JAKÝ JE ROZDÍL MEZI FACTORINGEM A ÚVĚREM?

Odpověď: Factoringu je nejblíže úvěr zajištěný zástavou pohledávek. Jeho využitím klient získá pouze finanční prostředky. Ty poskytuje ČSOB Factoring svým klientům samozřejmě také. Navíc mají ovšem přístup k široké škále služeb a rozsah či způsob jejich využití si mohou individuálně nastavit: sledování bonity odběratelů, informace o platebním chování, správu pohledávek od upomínání až po důrazný inkasní postup, převzetí rizika neplacení a řadu dalších.

Není factoring trochu složitý nebo příliš pracný?

Odpověď: Výměna informací je zcela automatizovaná. To výrazně snižuje pracnost a omezuje případnou chybovost. Aplikace, kterou používáme pro zpracování factoringových transakcí, spolehlivě slouží společnostem, jež fungují v daleko větších ekonomikách než je naše, a objemem zpracovávaných informací o pohledávkách či platbách se ani nemůžeme přiblížit k jejím kapacitním limitům.

Co tomu řeknou naši zákazníci?

Odpověď: Pro Vaše odběratele se v podstatě změní pouze jediné: číslo bankovního účtu, na který budou platit Vámi vystavené faktury. Platby za postoupené pohledávky jsou totiž směrovány na účet ČSOB Factoring zřízený výhradně k tomuto účelu.

Není factoring příliš drahý?

Odpověď: Na tuto otázku nelze jednoznačně odpovědět, neboť factoring je unikátní řešení a náklady s ním související nelze jednoduše srovnat ani s podobnými produkty. Factoring je totiž daleko komplexnější než standardní úvěr, zejména v oblasti správy postoupených pohledávek. Právě tato služba je pro řadu jeho uživatelů velkým přínosem, a byť jsou s ní spojeny náklady, často přinese uživateli nakonec úsporu. Navíc obecně platí, že jakékoliv cizí financování použité v podnikání by se mělo vyplatit. Pokud je finanční situace firmy příznivá, má k dispozici odpovídající nabídky bankovního financování a nevidí zásadní přínos ani ze správy pohledávek, byl by pro ni náklad právě za tuto součást factoringového řešení zřejmě zbytečný. Naopak, potřebuje-li podnikání další impuls v podobě finančního zdroje, který má být k dispozici bez zbytečných průtahů, či podporu v oblasti správy a inkasa pohledávek, bude přínos z factoringu vyšší, než náklad s ním spojený.

Proč zrovna ČSOB Factoring, a.s.?

Odpověď: Určitě víte, jak postupovat při výběru obchodních partnerů. Hledáte kvalitu a spolehlivost a to, co se nabízí, porovnáváte s požadovanou cenou. Podobně je tomu i v případě dodavatelů finančních služeb. ČSOB Factoring je poskytuje déle než 25 let, má za sebou silnou finanční skupinu ČSOB, jeho tržní podíl se dlouhodobě udržuje nad 20 %, disponuje kvalitním systémem a zejména zkušeným týmem spolupracovníků. Jsme přesvědčeni, že i pro Vás dokážeme nalézt vhodné řešení, buď standardní nebo ušité na míru Vašemu podnikání, a připravit zajímavou nabídku.

Jaký je ideální postup pro zahájení spolupráce?

Odpověď: Poštou nebo elektronicky nám, prosím, zašlete vyplněný dotazník a tabulku odběratelů. Formuláře naleznete v záložce O NÁS. Dotazník vyhodnotíme a domluvíme s Vámi osobní schůzku. Ta nám pomůže k navržení optimálního řešení pro vaši společnost. Následně Vám zašleme nabídku, která již bude obsahovat všechny podstatné parametry budoucí spolupráce. Obvykle jsme schopni převést první peníze na Váš účet do jednoho týdne od momentu, kdy nám potvrdíte, že Vám nabídka vyhovuje.