Index ČSOB Factoring ve III. Q 2015

Pozitivní trend sílící ekonomické aktivity v letošním roce se odráží také ve vývoj Indexu ČSOB Factoring.

Index ČSOB Factoring ve III. Q 2015

Platební morálka měřená Indexem úhrad po splatnosti dosáhla na sklonku loňského roku nejlepších výsledků v historii měření Indexu ČSOB Factoringu a předznamenal letošní extrémní růst. Ten podporovaly též výsledky indexu za první a druhé čtvrtletí letošního roku, které dosahovaly výrazně nadprůměrných hodnot. Ve čtvrtém čtvrtletí sice došlo ke zhoršení, ovšem jedná se o sezónní výkyv, který navíc zvěstuje pokračování silné ekonomické aktivity.

Index návratnosti pohledávek vykazuje mírné zhoršení, což může naznačovat křehkost současného růstu. To odpovídá i aktuální prognóze České národní banky, která předpovídá zpomalení ekonomického růstu v příštím roce.