Index ČSOB Factoring

Index ČSOB Factoring vznikl v naší spolupráci s finančním portálem investujeme.cz. Je založen na odchylkách návratnosti pohledávek a na úhradách pohledávek po splatnosti od dlouhodobého průměru. Patrný je přitom významný vztah mezi indexem a vývojem ekonomiky. 

 

Index ČSOB Factoring: Metodika

Index ČSOB Factoring vychází z odchylek skutečné návratnosti pohledávek a úhrad po splatnosti od dlouhodobého průměru daných veličin. Dlouhodobý průměr je počítán z údajů od I. čtvrtletí 2005 do IV. čtvrtletí 2012. V tomto období docházelo jak k ekonomické expanzi, tak k hospodářské recesi, proto lze průměrnou hodnotu považovat za reprezentativní.

Index je počítán jako

ANS … aktuální doba návratnosti pohledávek/úhrad po splatnosti v portfoliu ČSOB Factoring
PNS … průměrná doba návratnosti pohledávek/úhrad po splatnosti v portfoliu ČSOB Factoring

Výsledná hodnota Indexu ČSOB Factoring ukazuje odchylky skutečné návratnosti pohledávek a úhrad po splatnosti od dlouhodobého průměru v bazických bodech.

Vstupní data zahrnují veškeré pohledávky evidované ČSOB Factoring za českými subjekty.

Index ČSOB Factoring: Grafy

Graf 1: Index ČSOB Factoring

Graf 2: Index ČSOB Factoring s vývojem HDP