Platební morálka firem se lepší, ne však ve všech oborech

Platební morálka firem v Česku se mírně lepší. Ukazuje to čerstvá analýza společnosti ČSOB Factoring. Ve třetím kvartále letošního roku průměrně hradily firmy své závazky za 73 dní. To je o dva dny lepší výsledek, než tomu bylo v předešlém čtvrtletí, a je to dokonce o tři dny méně, než v tomu bylo roce 2013. I přes průměrně lepší schopnost platit si však například viditelně pohoršili dodavatelé služeb a zboží do zdravotnictví, ti na své peníze čekají celé čtyři měsíce. Naopak se ale lepší situace v potravinářství nebo automobilovém průmyslu.

Index ČSOB Factoring: Návrat platební morálky k normálu přispívá k oživení ekonomiky.

Aktuální výsledky analýzy společnosti ČSOB Factoring, která dlouhodobě sleduje platební morálku firem, ukazují, že se platební morálka subjektů v Česku začala v tomto roce zlepšovat. Souhrnně lze říci, že pozitivní trend, ve kterém se nepochybně odráží také růst tuzemské ekonomiky, zaznamenala většina sledovaných odvětví. Oproti průměrné platební morálce v roce 2013 hradí totiž své závazky v kratším čase odběratelé ve strojírenství, potravinářství, automobilovém průmyslu nebo maloobchodu. Nejviditelnější zlepšení platební morálky zaznamenává potravinářství, které si polepšilo ze 76 na 66 dní. Stejně tak v automobilovém průmyslu došlo k urychlení placení závazků o deset dní a obor tak vévodí statistice s nejlepším výsledkem průměrné doby plateb s 56 dny. „Tok peněz se v Česku zrychlil. Znamená to tedy logicky i rychlejší úhrady závazků dodavatelům. V řadě oborů, které prostřednictvím factoringu financujeme, ale vidíme, že firmy se stále potýkají s nedostatkem provozního kapitálu, jehož doplnění může navíc uvolnit prostředky, které by mohly investovat do svého rozvoje,“ umírňuje optimismus Tomáš Morávek, předseda představenstva společnosti ČSOB Factoring. Podrobnější pohled na čerstvou statistiku mu dává za pravdu. Na pomyslném opačném konci figurují třeba odběratelé ze zdravotnictví, kteří hradili ve třetím kvartále své závazky po rekordně dlouhých čtyřech měsících. Přehled vybraných oborů (údaje uvedeny ve dnech)

Odvětví

Reálná doba návratnosti pohledávky

Doba po splatnosti pohledávky

 

3.Q 2014

2.Q 2014

2013

3.Q 2014

2.Q 2014

2013

Zdravotní péče

120

123

117

51

52

37

Výroba základních kovů, hutnictví a slévárenství

75

76

77

14

13

14

Strojírenství

76

74

80

11

11

9

Potravinářství

66

68

76

10

10

19

Automobilový průmysl

56

63

66

4

4

3

Velkoobchod

63

67

68

9

10

11

Stavebnictví

89

96

92

29

35

28

Maloobchod

68

78

72

15

18

16

Doprava

66

60

66

8

9

12

Zdroj: Analýza ČSOB Factoring Bilance: Lepšíme se, ale stále to nestačí V rámci sledovaných zemí z hlediska platební morálky si Česko vede i přes mírné zlepšení stále nevalně, například od slovenských firem dostanou dodavatelé služeb a zboží zaplaceno o devět dní dříve než u nás. „Nejstabilnější v platební morálce jsou firmy v Německu. Ty také s průměrnou úhradou závazků za 41 dnů vedou naší statistiku s nejkratší dobou úhrady,“ řekl Tomáš Morávek. Platební morálka v rámci eurozóny (údaje uvedeny ve dnech)

Průměrná návratnost pohledávek

od vystavení faktury

Průměrná doba placení pohledávek od data splatnosti

Země

3.Q 2014

2.Q 2014

2013

3.Q 2014

2.Q 2014

2013

Česko

73

75

76

14

14

14

Německo

41

41

41

-2

-4

-2

Slovensko

64

53

60

8

10

8

Francie

63

63

64

3

2

3

Rakousko

48

45

50

5

0

5

Zdroj: Analýza ČSOB Factoring

Komentář k Indexu ČSOB Factoring III. Q 2014: Platební morálka se vrací k normálu

Ekonomika oživuje a zlepšuje se také platební morálka firem. Index úhrad po splatnosti se sice zhoršil o 5 bodů, ale zůstává stále v optimistickém pásmu pod dlouhodobým průměrem. Mírné zhoršení Indexu úhrad po splatnosti ovšem může být dán zkrácením návratnosti pohledávek. „Index návratnosti pohledávek ukazuje zkrácení splatnosti pohledávek firem a svědčí tak o zrychlení obrátky peněz. To může přispět dále k oživení ekonomického růstu, který ale není ještě zcela stabilizován, jak naznačují horším výsledkem pohledávky po splatnosti,“ řekl Petr Zámečník ze společnosti Fincentrum. Vysvětlivka: INDEX ČSOB Factoring je odrazem reálné ekonomiky a indikuje její stav dříve, než se projeví v hrubém domácím produktu. INDEX vychází z odchylek skutečné návratnosti pohledávek a úhrad po splatnosti od dlouhodobého průměru daných veličin.