Tisková zpráva k 15. výročí založení společnosti ČSOB Factoring, a.s.

V roce 1992 Československá obchodní banka posuzovala celou řadu nových námětů v oblasti finančního podnikání. Některé z nich byly nakonec realizovány založením dceřiných společností se zahraničním partnerem, který měl v rámci dané produktové specializace dobré jméno a dostatečné zkušenosti. Záměr byl jednoduchý, ČSOB měla dodat znalost místních podmínek, zahraniční partner potom produktové know-how. Jedním z těchto námětů byl i factoring – flexibilní financování v podobě poskytování záloh na postupované pohledávky.

V polovině roku 1992 byla zapsána do obchodního rejstříku společnost O.B. HELLER a.s. První dvě písmena dávala trochu neobvyklým způsobem najevo příslušnost ke skupině ČSOB, druhá část názvu připomínala amerického finančníka Waltera Hellera. Ten založil v roce 1919 v Chicagu firmu Heller Financial, která se od počátku specializovala na různé formy financování aktiv včetně factoringu. Česká společnost s účastí skupiny Heller byla prvním projektem v postkomunistických zemích. Výrazně proobchodní přístup zahraničního akcionáře rozumně korigovaný v oblasti rizika lidmi, kteří za projektem stáli na straně ČSOB, přinesl do společnosti firemní kulturu orientovanou na klienta, která dodnes umožňuje se zdravou chutí po riziku dosahovat slušnou ziskovost.
 

Na přelomu tisíciletí bylo stále více zřejmé, že se možnosti dalšího přínosu ze strany zahraničního akcionáře pomalu vyčerpávají a naopak, roste význam vazby na ČSOB. Forma společného podniku vyvolávala některá omezení v oblasti cross-sellingu a komplikovala plnohodnotné zařazení factoringového řešení mezi substituční úvěrové produkty, na kterém ovšem ČSOB měla eminentní zájem. Po mnoha letech zkušeností s factoringem si uvědomovala nezastupitelnou úlohu tohoto produktu pro obsluhu určitého typu klientů i jeho další růstový potenciál. Dalšímu vývoji nahrálo převzetí Heller Financial skupinou General Electric v roce 2002. Postupně bylo stále zřejmější, že GE nebude mít zájem v účasti ve společném podniku s ČSOB pokračovat. Procesy vedoucí k převzetí 50% akcií byly zahájeny na podzim roku 2005 a transakce byla úspěšně dokončena v dubnu 2006. Bezprostředně poté byla aktivována připravená motivační schémata, která výrazně posílila prodej factoringu přes pobočkovou síť ČSOB a společnost, již s novým názvem ČSOB Factoring, po delší době zvýšila svůj tržní podíl. Rok 2006 jsme uzavřeli s celkovým obratem postoupených pohledávek Kč 19,522 mld. Posílení spolupráce s mateřskou bankou se ještě výrazněji projevilo ve statistikách Asociace factoringových společností v I. čtvrtletí letošního roku. Z hlediska obratu poskočila naše společnost na druhé místo s tržním podílem 21,8% a podle jiných ukazatelů, např. objemu prostředků zapojených u klientů, je ČSOB Factoring dokonce první. Pro zajímavost, naši klienti využívali k 31. březnu 2007 zdroje získané prostřednictvím factoringu ve výši Kč 3,581 mld.

ČSOB Factoring je od samého začátku v podstatě monoproduktová firma a factoring má své principy a pravidla, která příliš nenahrávají inovacím. Přesto na českém finančním trhu sehrál ČSOB Factoring v řadě případů průkopnickou roli. V roce 1993 začal jako první financovat tuzemské pohledávky, v době, kdy byly jako zajištění úvěrových produktů posuzovány velmi skepticky. V roce 1997 založil první factoringovou společnost ve Slovenské republice. Od konce devadesátých let poměrně úspěšně realizuje vizi factoringové společnosti jako univerzálního finančního partnera převzatou od bývalého nizozemského akcionáře. Neomezuje se tak v řadě případů na pouhé financování pohledávek, ale doplňuje je dalšími zdroji, většinou účelově poskytnutými na nákup zboží, jako financování zásob nebo dokonce investic. Společnost samozřejmě nabízí všechny základní factoringové produkty, mezi kterými převládá regresní domácí factoring doplňovaný bezregresním domácím factoringem a exportním factoringem (ten je poskytován pouze jako bezregresní, tj. s převzetím rizika neplacení). A na závěr jedno opravdu vysoké číslo: celková hodnota pohledávek, které společnosti byly postoupeny od jejího založení v roce 1992, překročila nedávno částku 157 miliard korun.