Český factoringový trh opět vzrostl o více než 20 %

Asociace factoringových společností ČR zveřejnila statistiky za rok 2007.

Praha, 18. ledna 2008 – Asociace factoringových společností České republiky dnes zveřejnila statistické údaje o vývoji factoringu v roce 2007. Celkový objem postoupených pohledávek v uplynulém roce dosáhl hodnoty 127 miliard korun. Tento výsledek představuje 21% nárůst ve srovnání s rokem 2006. Růst trhu nejlépe využila společnost ČSOB Factoring, která dosáhla meziročního zvýšení obratu o téměř 39 %. Díky významné dynamice růstu ČSOB Factoring na konci roku potvrdil svou pozici jedničky na trhu s factoringovými službami, na niž se vrátil v první polovině roku 2007.
 
„Podle našich odhadů factoring v České republice využívá přibližně 1 700 klientů, převážně malých a středních firem,“ uvedl Tomáš Morávek, generální ředitel společnosti ČSOB Factoring a předseda Asociace factoringových společností České republiky. „Význam factoringu pro další rozvoj právě tohoto segmentu ekonomiky bychom proto neměli přehlížet.“
 
Teritoriální rozložení factoringových obchodů se změnilo jen nepatrně. O něco rychleji rostl objem exportních transakcí, které se na konci roku podílely na celkovém výsledku téměř jednou čtvrtinou. Podíl importního factoringu zůstává nevýznamný a poklesl pod tři procenta. Celkově v oblasti mezinárodního factoringu tradičně dominuje společnost Transfinance.
 
Asociace factoringových společností, která má již osm členů, sleduje od roku 2007 také podíl regresních a bezregresních operací a objem prostředků, které mají členské společnosti zapojeny u svých klientů. Tento se za loňský rok zvýšil o více než 40 % a dosáhl Kč 22,7 mld. Porovnáme-li výsledky na konci roku s údaji ke konci prvního čtvrtletí, potvrdí se očekávaný růst podílu bezregresního factoringu. „Zvyšující se podíl bezregresního factoringu potvrzuje, že zákazníci factoring stále více využívají jako službu v oblasti správy pohledávek a ošetření rizik, tedy nejen jako nástroj pro alternativní financování firemních potřeb,“ doplnil Tomáš Morávek, generální ředitel společnosti ČSOB Factoring a předseda Asociace factoringových společností České republiky.
 
 
O Factoringu
Factoring je moderní a flexibilní způsob provozního financování založený na postupování pohledávek z obchodního styku, obvykle se splatností do 90 dnů. Poskytovatel factoringových služeb se po postoupení pohledávky stává věřitelem a může za svého klienta – dodavatele převzít riziko z případné platební neschopnosti nebo nevůle jeho odběratelů.
 
O společnosti ČSOB Factoring (www.csobfactoring.cz)
ČSOB Factoring začal nabízet factoringové služby v České republice již v roce 1992 pod názvem O.B.HELLER jako společný podnik Československé obchodní banky a americké Heller International Group. V roce 2006 se Československá obchodní banka stala jeho jediným akcionářem a od téhož roku používá jméno ČSOB Factoring.
 
ČSOB Factoring je zakládajícím členem Asociace factoringových společností a členem České leasingové a finanční asociace.
Tabulka dosažených obratů členů AFS za rok 2007
2007 1- 12 (v mil.Kč)
Tuzemský
Exportní
Importní
Celkem
Podíl na trhu
ČSOB Factoring
22 308 4 755 0 27 063 21,3%
D.S. Factoring
1 755 157 0 1 912 1,5%
Factoring ČS
23 748 1 931 1 274 26 953 21,2%
Factoring KB
16 054 2 012 78 18 144 14,3%
UniCredit Factoring
2 225 305 0 2 530 2,0%
NLB Factoring
9 858 2 791 199 12 848 10,1%
Transfinance
18 280 6 206 1 560 26 046 20,5%
Raiffeisenbank
7 891 3 754 0 11 645 9,2%
Celkem
102 119 21 911 3 111 127 141 100%