ČSOB Factoring se vrátil na pozici české jedničky

Oslavy patnácti let na trhu završilo meziroční zvýšení obratu o 39 %.
 
Praha, 12. února 2008 – ČSOB Factoring, dceřiná společnost Československé obchodní banky specializovaná na financovaní pohledávek, v roce 2007 dosáhla meziročního nárůstu objemu financovaných pohledávek o 39 procent na 27 miliard korun a výrazně tak přispěla k růstu celého českého factoringového trhu, který v uplynulém roce vzrostl o 21,3 procenta na celkových 127 miliard korun.
 
 „Rok 2007 pro nás byl úspěšný, podařilo se nám uzavřít 79 nových smluv a nyní poskytujeme finanční služby více než třem stovkám převážně malých a středních firem,“ říká Tomáš Morávek, generální ředitel společnosti ČSOB Factoring. „Návrat na pozici české factoringové jedničky je pro nás o to milejší, že přišel v patnáctém roce našeho působení v České republice.“
 
V patnáctém roce svého působení se ČSOB Factoring významně přiblížil svým zákazníkům otevřením poboček v Brně a Ostravě a spuštěním nové verze webových stránek www.csobfactoring.cz, které odpovídají moderním požadavkům na rychlou orientaci a spolehlivé poskytování relevantních informací. Efektivnější komunikaci se zákazníky má na starost aplikace FactorLink, která zajišťuje výměnu informací o postoupených pohledávkách a stavu poskytnutého financování v online prostředí.
 
Společnost ČSOB Factoring vnímá svou tradici a významné postavení v oblasti financování pohledávek jako závazek. V minulém roce se proto stala jedním z partnerů Podnikatelské akademie, vzdělávacího cyklu pro představitele malého a středního podnikání. I pro rok 2008 pokládá vedení společnosti zvyšování povědomí o factoringu a snahu o jeho přesné legislativní vymezení za svou prioritu.
 
Patnáct let na českém finančním trhu ČSOB Factoring oslavil již v květnu 2007 setkáním se svými klienty i dalšími obchodními partnery. Při této příležitosti předal předseda představenstva a generální ředitel Tomáš Morávek prezidentce nadačního fondu dětské onkologie Krtek paní Martině Šmukové – Muchové symbolický šek na částku 100 000 korun.
 
 
O factoringu
Factoring je moderní a flexibilní způsob provozního financování založený na postupování pohledávek z obchodního styku, obvykle se splatností do 90 dnů. Poskytovatel factoringových služeb se po postoupení pohledávky stává věřitelem a může za svého klienta – dodavatele – převzít riziko z případné platební neschopnosti nebo nevůle jeho odběratelů.
 
O společnosti ČSOB Factoring (www.csobfactoring.cz)
ČSOB Factoring začal nabízet factoringové služby v České republice již v roce 1992 pod názvem O.B.HELLER jako společný podnik Československé obchodní banky a americké Heller International Group. V roce 2006 se Československá obchodní banka stala jeho jediným akcionářem a od téhož roku používá jméno ČSOB Factoring.
 
ČSOB Factoring je zakládajícím členem Asociace factoringových společností a členem České leasingové a finanční asociace.