Co udělal COVID s fakturovanými splatnostmi?

Naše nejnovější data za 1. pololetí 2021 ukazují, že se za dobu trvání pandemie průměrné fakturované splatnosti zkrátily o 7 dní z 65 dní na konci 2019 na 58 dní k 30.6.2021. Z toho v cca třetině odvětví se fakturované splatnosti nezměnily nebo prodloužily (max o 23 dní), ve dvou třetinách odvětví se naopak zkrátily (max o 27 dní). 

Fakturované splatnosti ve vybraných oborech s největšími změnami najdete v obrázku.

Barbara Řimánková, generální ředitelka ČSOB Factoring, a.s., červenec 2021