Ekonomice se začíná dařit, platební morálka firem se zlepšuje

V Česku firmy hradí své závazky v průměru za 76 dní, ukázala to pravidelná analýza dat platební morálky společnosti ČSOB Factoring. Oproti druhému kvartálu letošního roku jsme si tak polepšili o jeden den. Zlepšení platební morálky o tři dny zaznamenal maloobchod, naopak, prodloužení inkasa o čtyři dny zažívají dodavatelé do automobilového průmyslu. V průměru však vývoj platební morálky indikuje nastartování pozitivnějšího trendu české ekonomiky. Přesto v řadě oborů stále není situace nijak růžová. Nejdéle čekají na své peníze tradičně dodavatelé do zdravotnictví, kteří si oproti minulému kvartálu dokonce pohoršili o celých pět dní.
Aktuální INDEX ČSOB Factoring předpovídá oživení ekonomiky.
Aktuální data o platební morálce za 3. kvartál letošního roku společnosti ČSOB Factoring ukazují na mírné zlepšení situace v České republice. V průměru firmy své závazky hradí za 76 dní a to znamená zkrácení průměrné úhrady závazků o jeden den oproti druhému kvartálu. „Zlepšení platební morálky firem u nás by mělo i nadále pokračovat. Znamená to, že se oživí finanční toky v ekonomice a zlepší dostupnost provozního kapitálu. V uplynulém kvartálu jsme také zaznamenali zvýšený zájem o financování pohledávek, často zdůvodněný potřebou zajistit vstupy pro nové zakázky, což je signálem pozitivnějšího trendu v ekonomice,“ řekl Tomáš Morávek, předseda představenstva ČSOB Factoring.
Již tradičně nejdéle na své peníze za zboží a služby čekají dodavatelé do zdravotnictví. Ti navíc zaznamenali největší prodloužení inkasa na 122 dnů. V závěsu za zdravotnictvím se drží stavebnictví, kde se platí faktury v průměru za 95 dní. Nejlépe s platební morálkou je na tom z výčtu významných oborů naší ekonomiky automobilový průmysl, který si i přes své čtyřdenní pohoršení stále drží prim. Největší zlepšení oproti druhému kvartálu se událo v potravinářství, maloobchodu a dopravě.
Přehled vybraných oborů (údaje uvedeny ve dnech)
Odvětví
Reálná doba návratnosti pohledávky
Doba úhrady po splatnosti pohledávky
 
3.Q 2013
2.Q 2013
1.Q 2013
3.Q 2013
2.Q 2013
1.Q 2013
Zdravotní péče
122
117
112
42
34
33
Výroba základních kovů,
hutnictví a slévárenství
78
77
78
12
14
17
Strojírenství
80
82
80
8
9
9
Potravinářství
73
78
73
19
21
20
Automobilový průmysl
61
57
61
3
3
6
Velkoobchod
66
68
68
10
13
11
Stavebnictví
95
93
95
30
30
24
Maloobchod
74
77
74
18
17
14
Doprava
64
67
64
13
11
12
Zdroj: Analýza ČSOB Factoring
Firmy na Slovensku platí o deset dní dříve než v Česku
Ve výčtu sledovaných zemí společností ČSOB Factoring je Česko trvale rekordmanem. I přes zkrácení průměrné úhrady závazků na 76 dní daleko pokulhává za ostatními. Nejlépe si vede Německo, kde si dodavatelé polepšili v inkasu pohledávek průměrně o čtyři dny. Největší propad v platební morálce, o šest dní, zaznamenávají firmy ve Francii.  „S naší ekonomikou často srovnávané Slovensko si sice pohoršilo v platební morálce o čtyři dny, ale i tak zůstává devatenáctidenní rozdíl, který znamená, že tamější firmy mají menší starosti v oblasti provozního financování a mohou se více věnovat třeba rozvoji výroby nebo obchodu“ řekl Tomáš Morávek z ČSOB Factoring.
Platební morálka v rámci eurozóny (údaje uvedeny ve dnech)
 
Průměrná návratnost pohledávek od vystavení faktury
Průměrná doba úhrady pohledávek po splatnosti faktury
Země
3.Q 2013
2.Q 2013
1.Q 2013
3.Q 2013
2.Q 2013
1.Q 2013
Česko
76
77
77
14
15
14
Německo
40
44
40
-2
1
– 2
Slovensko
57
53
67
8
6
9
Francie
64
58
62
4
1
3
Rakousko
50
52
53
4
5
7
Zdroj: Analýza ČSOB Factoring
Ekonomika se zřejmě do recese nevrátí
„Ekonomika ve III. čtvrtletí technicky opustila recesi, byť na meziroční bázi dochází stále k poklesu hrubého domácího produktu. Aktuálně zveřejněná data Indexu ČSOB Factoringu ovšem naznačují, že by oživení mohlo pokračovat. Zlepšil se jak index návratnosti pohledávek, tak index úhrad po splatnosti. Ve čtvrtém čtvrtletí tak dojde pravděpodobně k potvrzení růstové trajektorie, která by mohla pokračovat přinejmenším do konce letošního roku,“ konstatoval Petr Zámečník ze společnosti Fincentrum.
Vysvětlivka:
INDEX ČSOB Factoring je odrazem reálné ekonomiky a indikuje její stav dříve, než se projeví v hrubém domácím produktu. INDEX vychází z odchylek skutečné návratnosti pohledávek a úhrad po splatnosti od dlouhodobého průměru daných veličin.