Platební morálka firem byla loni opět horší

České firmy loni hradily své závazky v průměru za 76 dní, což je o den déle, než tomu bylo v roce 2012. Jde o nejhorší výsledek od roku 2009, kdy dodavatelé na své peníze čekali 77 dní. Vyplývá to z pravidelné analýzy, kterou zveřejňuje společnost ČSOB Factoring. V porovnání s okolními státy Evropské unie si tak nevede Česko příliš dobře. Například odběratelé na Slovensku hradí dodané zboží a poskytnuté služby o 17 dní dříve než u nás.
Aktuální INDEX ČSOB Factoring naznačuje, že v letošním roce by vleklá recese v ekonomice mohla být překonána.
 
Jak ukázala čerstvá statistika společnosti ČSOB Factoring, v roce 2013 české firmy dokonce překonaly rekord v pozdním placení z předloňského roku. O celých 11 dní si meziročně pohoršili dodavatelé do zdravotnictví, o 10 dní déle se čeká na peníze ve stavebnictví a týden navíc trvá zaplacení faktur v automobilovém průmyslu. „Firmy se v Česku stále potýkají s nedostatkem provozního kapitálu. Situace způsobuje problémy zejména malým a středním dodavatelům v některých odvětvích, neboť neschopností poskytnout odběratelům požadovaný odklad splatnosti ztrácejí konkurenceschopnost. V případě nedostupnosti úvěrů lze přitom delší splatnost financovat třeba právě prostřednictvím factoringu“, vysvětlil Tomáš Morávek, předseda představenstva společnosti ČSOB Factoring. 
Meziročně si nejvíce polepšily z hlediska platební morálky firmy v oblasti maloobchodu, kde došlo ke zkrácení úhrad faktur ze 78 na 72 dní. Druhého nejvýraznějšího zkrácení inkasa, o celých 5 dní, se dočkali dodavatelé ve strojírenství. Další výrazně pozitivní výkyvy z aktuální analýzy ČSOB Factoring za loňský rok nelze vysledovat. 
Přehled vybraných oborů (údaje uvedeny ve dnech)
Odvětví
Reálná doba návratnosti pohledávky
Doba po splatnosti pohledávky
 
2013
4.Q 2013
2012
2011
2013
2012
2011
Zdravotní péče
117
117
106
108
37
33
39
Výroba základních kovů, hutnictví a slévárenství
77
78
75
76
14
14
15
Strojírenství
80
77
85
78
9
11
10
Potravinářství
76
70
78
69
19
24
21
Automobilový průmysl
66
59
59
44
3
4
-2
Velkoobchod
68
68
67
67
11
11
13
Stavebnictví
92
86
82
78
28
23
22
Maloobchod
72
64
78
77
16
19
18
Doprava
66
63
66
63
12
13
11
Zdroj: Analýza ČSOB Factoring
 
Česko vs. Slovensko: Nůžky se rozevírají
Zatímco si loni v oblasti platební morálky například Francie pohoršila na 64 dny, Rakousko naopak zlepšilo svou bilanci a firmy tam v průměru hradí své závazky za 50 dní, což je o osm dní dříve než v roce 2012. Česko si tak v porovnání s výčtem sledovaných zemí stále nevede nijak dobře. „Na Slovensku firmy v roce 2013 zkrátily průměrnou dobu úhrady na 60 dní. Trend zrychlování návratnosti je tam dlouhodobý,“ řekl Tomáš Morávek z ČSOB Factoring.
 
Platební morálka v rámci eurozóny (údaje uvedeny ve dnech)
 
Průměrná návratnost pohledávek
od vystavení faktury
Průměrná doba placení pohledávek od data splatnosti
Země
2013
4.Q 2013
2012
2011
2013
2012
2011
Česko
76
73
75
71
14
15
14
Německo
41
39
40
39
-2
-1
-1
Slovensko
60
60
65
72
8
9
8
Francie
64
68
60
62
3
1
0
Rakousko
50
47
58
58
5
3
3
Zdroj: Analýza ČSOB Factoring
Index ČSOB Factoring: Ekonomika by si měla polepšit
„Ekonomika se ve III. čtvrtletí opět podívala do červených čísel, byť meziročně zaznamenala nepatrný růst.  Platební morálka firem se zlepšuje s konsolidací jejich situace a v letošním roce by tak mohla být vleklá recese překonána,“ vysvětlil Petr Zámečník ze společnosti Fincentrum.
Vysvětlivka:
INDEX ČSOB Factoring je odrazem reálné ekonomiky a indikuje její stav dříve, než se projeví v hrubém domácím produktu. INDEX vychází z odchylek skutečné návratnosti pohledávek a úhrad po splatnosti od dlouhodobého průměru daných veličin.