V čem může factoring pomoci firmám

Obecně lze říci, že firmám pomáháme proměňovat jejich pohledávky z obchodního styku na peníze. To v praxi znamená, že proti existujícím pohledávkám půjčujeme našim klientům finanční prostředky, aby nemuseli čekat až jim odběratel/dlužník zaplatí. Zároveň se stará o to, aby byly postoupené pohledávky uhrazeny. Klientům tím ČSOB Factoring umožňuje, aby se mohli věnovat svému podnikání bez řešení pohledávek. 

              Podrobnější vysvětlení o factoringovém financování, možnostech jeho využití v zemědělství, ceně za tuto službu, omezení pro získání factoringu a mnoho dalších informací poskytl v rozhovoru Jindřich Horák, obchodní ředitel ČSOB Factoring, a.s.

 

Liší se nějak factoringové financování od bankovního financování?

            Oproti bankám jsou factoringové společnosti obvykle flexibilnější v pokrývání klientských potřeb v oblasti provozního financování. V ČSOB Factoring máme například velmi rychlý schvalovací proces a také dokážeme velmi pružně přizpůsobovat výši financování aktuálním potřebám klienta. Klientovi se totiž nárok na čerpání zvyšuje stejnou měrou, jakou mu roste obrat, resp. objem financovaných pohledávek. Tyto pohledávky jsou financovány i při velkých výkyvech tržeb z důvodu sezónních výkyvů a to díky dostatečně vysokému schválenému limitu po celou dobu factoringové spolupráce.

V úvodu jste zmínil, že vedle financování poskytujete klientům i další služby. Můžete je prosím přiblížit?

            Velmi rád. Klientům obecně pomáháme s řízením úvěrového rizika. To začíná prověřováním a průběžným monitorováním bonity a platební morálky všech odběratelů, které klient zahrnul do factoringové spolupráce. Klient má tedy od nás informace, na základě nichž se rozhoduje, komu bude dodávat na otevřený úvěr a kde to je již rizikové. Dá se říci, že je to taková velmi účinná prevence před vznikem nedobytných pohledávek. Dále se staráme o inkaso postoupených pohledávek. V dohodnutém režimu posíláme odběratelům/dlužníkům upomínky, komunikujeme s nimi telefonicky a v krajním případě zajišťujeme vymáhání i soudní cestou.                                    

             Klientům, kteří chtějí mít vysokou jistotu inkasa pohledávek, nabízíme i převzetí rizika neplacení. Funguje to naprosto stejně jako pojištění, tedy klient dostane okolo 90 % hodnoty pohledávky i přestože jeho odběratel skončí v úpadku. 

 

Je factoring využitelný i pro firmy z oblasti zemědělství?

             Samozřejmě. Pro firmy podnikající v oblasti zemědělství nabízíme a poskytujeme všechny služby, o kterých jsem se již zmínil. Zemědělství, stejně jako každý jiný obor, má mnohá specifika, na které naše společnost zareagovala, a pro firmy podnikající v tomto oboru jsme připravili speciální podmínky. Osobně mám radost, že si náš „agro“ factoring v praxi již vyzkoušelo několik klientů a ti dávají dobré reference svým kolegům z oboru.

Pro jaké typy firem je factoring nejvhodnější?

            Nejčastěji poskytujeme „agro“ factoring firmám zabývajícím se prodejem zemědělské a komunální techniky, kde vhodně doplňujeme tradiční financování formou leasingu. Financujeme zejména pohledávky týkající se náhradních dílů, závěsné techniky, servisu a poskytovaných služby. Taktéž financujeme například prodejce osiv a agrochemie, kde dochází k obrovské koncentraci vzniku pohledávek  a tím potřebě financování do dvou hlavních období roku. 

 

Co konkrétně „agro“ factoring prodejcům zemědělské techniky přináší?

            Jak jsem již zmínil dříve, prodejce zemědělské techniky od nás může primárně očekávat, že mu prověříme odběratelé z pohledu jejich rizikovosti. To většina našich klientů považuje za velmi cennou informaci. Vedle toho bude moci nabídnout svým odběratelům prodlouženou platební podmínku až 180 dnů, která zohledňuje dotační politiku a navázání plateb obvykle až na sklizeň a prodej úrody. Tyto pohledávky bude mít po celou dobu financované od ČSOB Factoring, a tudíž mu nebudou chybět prostředky potřebné na běžný provoz firmy. Odběratel nemusí nic složitě administrativně vyřizovat a v podstatě touto formou získává dodavatelský úvěr od svého prodejce techniky, nebo jiné komodity. Naši klienti při těchto dlouhých splatnostech obvykle náklady spojené s odloženou platbou přenáší na odběratele. Tato možnost nabídnout svým odběratelům komfortní odklad platby v každém případě zvyšuje konkurenceschopnost našich klientů.                                                   

            Prodejci dále využívají našich informací o platební morálce a bonitě u svých potenciálních odběratelů, kde si domlouvají spolupráci a nejsou si jistí, jestli odložená splatnost pro ně není příliš riziková. Při zvýšeném riziku si klienti u ČSOB Factoring mohou v rámci jedné factoringové smlouvy pohledávky za rizikovějšími odběrateli zajistit proti platební nevůli nebo neschopnosti.


Jak dlouho trvá uzavření factoringové spolupráce u vaší společnosti?

            Většinou do týdne od obdržení veškerých potřebných podkladů klientovi oznámíme výsledek našeho schvalovacího procesu. Pokud je kladný, může být okamžitě podepsána factoringová smlouva a zahájeno postupování pohledávek, na jehož základě vzniká nárok na čerpání záloh. První prostředky tedy klient může čerpat hned v den podpisu factoringové smlouvy při prvním postoupení pohledávky.

 

Jaké nejdelší pohledávky jste ochotni financovat?

             Trošku jsem se toho dotkl již při představování výhod našeho „agro“ factoringu. S ohledem na koncepci čerpání dotací, ale také na hlavní specifikum zemědělství, kdy reálné návratnosti pohledávek se často řídí zemědělských rokem, tj. kdy skončí sklizeň a produkty jsou prodány a zaplaceny odběrateli, jsme připravení financovat pohledávky se splatností 180 dnů. To obvykle postačuje, ale v případě opravdu bonitních klientů a odběratelů jsme ochotni financovat pohledávky až s roční splatností od data zbožového plnění.


Máte nějakou výhodu oproti konkurenci?

             Za naši hlavní výhodu považuji v odůvodněných případech financování pohledávek až s roční splatností. Toto si u našeho „agro“ factoringu firmy zatím nejvíce pochvalovali. Nezanedbatelnou výhodu cítíme i v našem zkušeném a stabilním týmu spolupracovníků a stylu komunikace s našimi klienty. Ale toto může o svém týmu prohlásit asi každý, proto je nejlépe se o tom přesvědčit osobně u našich regionálních obchodních zástupců.

 

Kolik firma zaplatí za factoringové služby? 

              Celková cena factoringu se skládá ze dvou hlavních položek. První část je úrok, to je cena za půjčení peněz. Ten je v případě ČSOB Factoring plně srovnatelný s bankovním provozním financováním. Protože však obvykle dokážeme poskytnout proti pohledávkám více peněz než banka, klientům umožníme rychlejší růst obratu nebo realizaci jiných záměrů  vedoucích k dosažení vyšších zisků. Silná likvidita umožňuje společnosti rychlejší placení svým dodavatelům, což otevírá prostor například pro získání skont, která jsou standardně výrazně vyšší než náklady spojené s factoringem. U ČSOB Factorinu klienti neplatí žádnou závazkovou provizi z nečerpané části limitu.

              Druhou částí odměny pro factoringovou společnost je  factoringový poplatek. Ten pokrývá náklady factoringové společnosti spojené se správou pohledávek, o které jsem již hovořil. Jsem přesvědčený, že pro většinu našich klientů informace o odběratelích, komunikace s dlužníky, případné vymáhání hůře inkasovatelných pohledávek má velkou přidanou hodnotu jednak v úspoře jejich provozních výdajů, jednak v prevenci před nedobytnými pohledávkami. Většina našich klientů si to uvědomuje a je ochotna za tuto službu připlatit, protože jí to většinou stojí méně než jedno procento z hodnoty postoupených pohledávek.

              Pro každou firmu připravujeme zcela individuální cenovou nabídku, která se odvíjí  od očekávané  výše factoringového obratu za dvanáct měsíců a rozsahu poptávaných služeb. Celkový náklad za factoring se však u většiny klientů pohybuje do dvou procent z objemu postoupených pohledávek.

 

Jsou nějaké firmy, pro které factoring není vhodný

             Pro factoring nejsou obecně vhodné obchody, kde dochází k vzájemnému placení formou zboží a velkým zápočtům závazků a pohledávek. Dále z factoringu vylučujeme odběratele, kteří jsou majetkově spřízněny s naším klientem, nebo kde dochází k vysokým zálohovým předplatbám.  Pro klienty není většinou moc ekonomicky rentabilní financování pohledávek s velmi rychlou návratností, řekněme kratší jak 21 dnů.


Jsou nějaká omezení pro získání factoringu?

             Factoring má většinou ekonomický smysl pro firmy, které na factoringovou společnost v průběhu jednoho roku postoupí pohledávky ve výši alespoň 15 mil. Kč. Dalším kritériem, které je pro factoringovou společnost důležité, je počet odběratelů zahrnutých do factoringové spolupráce, měli by být alespoň tři. Ani jedno z těchto kritérií není dogmatické, snažíme se nalézt řešení vždy, pokud to oběma stranám dává smysl.

 

 

Ing. Jindřich Horák, obchodní ředitel ČSOB Factoring, a.s.

Zemědělec, 19. 9. 2016