Factoring v praxi ústy manažerů českých firem

Role factoringu v každodenním finančním hospodaření společností se v posledních několika letech mění. Jestliže byl dříve vnímán jako alternativa k jiným bankovním produktům, dnes představuje celkem běžně používaný nástroj pro efektivní řízení firem. A to nejen těch velkých, ale především se jej naučily využívat střední společnosti s dynamickým růstovým potenciálem. Obor podnikání přitom není až tak limitující.

Factoring ve zdravotnictví
 

Firma Beznoska

Naše společnost je dodavatelem do zdravotnictví a její situace je specifická, neboť nejsme jen distributorem, ale máme vlastní vývoj a výrobu produktů s vysokým stupněm přidané hodnoty, konkrétně kloubních náhrad. Musíme sledovat trendy v našem oboru a jsme vystaveni tlakům finančně silné zahraniční konkurence. Na kvalitě naší práce je závislá kvalita dalšího života pacientů, kterým jsou naše náhrady implantovány. Zpracováváme ušlechtilé materiály, jejichž cena je poměrně náchylná k výkyvům na globální úrovni, což nám komplikuje finanční řízení. Přestože oblast zdravotnictví je typická nedostatkem finančních prostředků a zpožděnými úhradami, dokázali jsme poměrně dlouho financovat rozvoj společnosti a rostoucí obrat pouze z vlastních zdrojů. Koncem roku 2005 jsme ovšem dospěli k závěru, že tento způsob finančního řízení je již pro firmu limitující. Kromě nabídek několika bank jsme se rozhodli posoudit možnost využít výhod factoringového financování a nakonec jsme se rozhodli pro ně. V rámci výběrového řízení nás přesvědčila společnost ČSOB Factoring, že se v oblasti zdravotnictví díky dlouholetým zkušenostem perfektně orientuje. Zorganizovala pro nás setkání s jedním ze svých klientů, který podniká v podobném oboru jako my. Ten nám vysvětlil přínos factoringu pro svůj podnik. Ještě před podpisem smlouvy ČSOB Factoring připravil představení produktu pro naše zaměstnance, kteří pracují v oblasti obchodu a finančního řízení. Smlouvu jsme uzavřeli v dubnu 2006 a nyní po téměř roční zkušenosti můžeme říci, že se naše pozitivní očekávání naplnila. Naše cash-flow přestalo být závislé na možnostech našich odběratelů, inkaso pohledávek za nás sleduje náš factoringový partner a věříme, že nám v budoucnosti pomůže i při naplňování našich exportních záměrů.
 
Stanislav Beznoska,
majitel společnosti Beznoska

 

 
Factoring ve stavebnictví

 

Factor tep

Společnost Factor tep nekonkuruje firmě ČSOB Factoring, jak by mohlo někomu připadat z jejího názvu. Naopak, když se tento klient teplické pobočky ČSOB v závěru minulého roku rozhodl řešit svůj další rozvoj s využitím factoringového financování, obrátil se po konzultaci se svým firemním bankéřem právě na tuto dceřinou společnost banky.
 

Factor tep s.r.o. byl sice zapsán do obchodního rejstříku až v roce 2004, firma ale navazuje na podnikání svého jediného společníka pana Šestala, které začalo již v roce 1993. “Vždy jsme se snažili trochu odlišovat. Určitě nejsme klasické stavebniny. Dodáváme speciální stavební systémy pro profesionály, což v praxi znamená zajistit nejen včasné dodávky, ale i technickou podporu v podstatě již ve fázi projektu”, říká pan Šestala.

Vývoj obratu potvrzuje, že specializace doplněná vysokou spolehlivostí a kvalitními službami byla správnou cestou, a obrat firmy, který začínal v devadesátých letech na několika milionech, by měl v roce 2007 překročit milionů 200. S tím souvisí samozřejmě i rostoucí potřeba financování. Aby si zákazníci mohli vybrat z plného sortimentu, je třeba udržovat určitou úroveň skladových zásob. Aby se profesionálové, kteří se systémy kupovanými od Factor tepu pracují, prosadili proti své konkurenci, musí nabídnout odpovídající odklad splatnosti a logicky očekávají od svého dodavatele podporu i v tomto směru. Vzniká tak nutnost financovat kromě skladu i značný objem pohledávek.

Rozvoj společnosti podpořila nejdříve pobočka ČSOB. Dobře vedené podnikání ovšem s využitím externích zdrojů rostlo ještě rychleji než předpokládaly původní plány a při dalším posuzování možnosti zvýšit objem úvěrů se zřetelněji ukázala i problematická místa. Stavební činnosti jsou vysoce sezónní, což ve Factor tepu způsobuje značné kolísání finanční potřeby, a dodavatelé nemohou vždy kopírovat platební možnosti či očekávání odběratelů. Zdroj, který Factor tep potřebuje, musí být maximálně flexibilní, aby doslova rostl společně s obchody, které je firma schopna získat. Že je v podobných situacích factoring ideálním řešením, se dnes již obecně ví, určitou nejistotu ovšem vyvolával objem pohledávek, které Factor tep generuje. Firma je opravdu úspěšná a má proto několik set zákazníků, kteří její systémy pravidelně odebírají. Výsledkem je, že fakturantky Factor tepu vystavují kolem 10 000 faktur ročně. Pochyby, zda bude možné postavit financování na tak členitém portfoliu ovšem rozptýlilo již první jednání s obchodníky ČSOB Factoring. Ti vysvětlili, že aplikace FactorLink, kterou jejich společnost pro správu postupovaných pohledávek využívá, je výkonný nástroj, který umožňuje vést veškerou komunikaci i předávat informace v elektronické podobě. Velký počet odběratelů i vystavovaných faktur tak určitě není na překážku, ale naopak přispívá ke zdravé diverzifikaci rizika a k hladkému průběhu factoringového financování. Systém umožňuje klientovi zajištěný přístup ke všem podstatným informacím o postoupených pohledávkách, došlých platbách nebo nároku na financování přímo z jeho počítače a současně generuje celou řadu statistických údajů, které lze využít jak v oblasti obchodu, tak při řízení rizika. Zdá se, že factoring a Factor tep jdou docela dobře dohromady nejen díky podobě slov. ČSOB Factoring zvládá četnou fakturaci svého nového klienta bez problémů. „Pro Factor tep letos znamená nástup jarní sezóny očekávání nových obchodů, nikoliv starosti, jak je profinancovat“, zhodnotil dosavadní zkušenosti s factoringem pan Šestala.