Růst zájmu o factoring pokračuje

Asociace factoringových společností (AFS) zveřejnila výsledky obratu členských subjektů za první pololetí roku 2007
 

Čísla potvrzují, že trend růstu zájmu o factoringové služby pokračuje i v roce 2007. Zvyšující se zájem klientů zaznamenala zejména oblast bezregresního factoringu, a to napříč spektrem všech členů AFS.

Za první pololetí letošního roku bylo na členy AFS postoupeno téměř za 60 mld. Kč pohledávek, což představuje 17% nárůst oproti loňskému roku. Růst obratu postoupených pohledávek zaznamenaly prakticky všechny factoringové společnosti. Rozdíly v tržních podílech mezi největšími poskytovateli nejsou velké, a tak se opět měnilo pořadí na prvních třech místech. Na nejvyšší příčku se po několika letech vrátila společnost ČSOB Factoring s tržním podílem 22 %, která vystřídala stávajícího lídra, společnost Transfinance (tržní podíl 21,1 %). Jako třetí z velké factoringové trojky skončila společnost Factoring ČS, které náleží 20,9 % tuzemského factoringového trhu. Hlavní důvody rychlého růstu factoringu vidí generální ředitel ČSOB Factoring Ing. Tomáš Morávek ve zvyšující se obezřetnosti českých podnikatelů a tím pádem větším využíváním bezregresního factoringu pomocí něhož si ošetřují riziko neplacení, dále v nižší penetraci factoringu v ČR oproti vyspělým ekonomikám a v neposlední řadě i v rostoucím povědomí o tomto flexibilním způsobu financování, který v sobě zahrnuje i profesionální správu pohledávek.

 

Tabulka dosažených obratů členů AFS za 1. pololetí 2007

 

2007 1- 6 (v mil.Kč) Tuzemský Exportní Importní Celkem fact. Objem
poskytnutých
prostředků
k 30.6.2007
ČSOB Factoring 10 775 2 388  0  13 163 3 974
D.S. Factoring 792  88  0  880 202
Factoring ČS 11 000 938  558  12 496  2 739
Factoring KB 7 544 990 48  8 582  2 119
HVB Factoring  642  90  0  732  169
 NLB Factoring  4 386  1 243  100  5 729 5 643
Transfinance 8 804  2 950  852  12 606  2 970
Raiffeisenbank 3 686  2 005  0  5 691  1 823
Celkem 47 629  10 692  1 558  59 879 19 639