Jak na factoring?

V následujícím příspěvku Vám přinášíme odpovědi na pět nejčastějších otázek v oblasti factoringu, tak jak je zpracovali zástupci ČSOB Factoring. Dozvíte se rozdíl mezi úvěrem a factoringem, co je to factoringový poplatek apod.
 
1)     Od jaké výše, případně počtu pohledávek, se stává velkoobchodní firma potenciálním partnerem pro factoringovou společnost?
 
ČSOB Factoring obvykle uvádí, že factoringová spolupráce může být ekonomicky zajímává, pokud hodnota postoupených pohledávek za 12 měsíců dosáhne zhruba Kč 20 mil. Počet postoupených pohledávek není rozhodující a ČSOB Factoring zvládá díky vysoce efektivní aplikaci FactorLink i velmi četnou denní fakturaci. Pro plynulé financování je důležité, aby postupované pohledávky vznikaly z dodávek více odběratelům.
 
 
2)     Jaké jsou hlavní rozdíly mezi bankovním úvěrem a factoringem z pohledu finančních zdrojů pro potřebu firmy? Kdy je který finanční nástroj výhodnější?
 
Mezi bankovním úvěrem a factoringovým financováním nejsou z pohledu uživatele velké rozdíly. Factoring je určitou alternativou k bankovnímu úvěru, ale na rozdíl od něj současně plní i další funkce v oblasti správy pohledávek a prevence rizika. Využití zdrojů získaných prostřednictvím factoringu nebývá smluvně vázáno. Nelze jednoznačně říci, kdy a pro koho je které finanční řešení výhodnější. Factoring může být o něco málo dražší, na druhé straně je dostupnější a přináší vyšší přidanou hodnotu.
 
3)     Co je to factoringový poplatek?
 
Factoringový poplatek je odměna, kterou factoringová společnost obvykle kalkuluje z hodnoty postupovaných pohledávek a jejím účtováním zohledňuje administraci postupovaných pohledávek a činnosti související s jejich správou. Dalším nákladem jsou úroky účtované ze skutečně odčerpaných prostředků.
 
4)     Jaký objem zdrojů lze prostřednictvím factoringu získat?
 
Výše prostředků, kterou je schopna factoringová společnost klientovi „dodat“, záleží pouze na schopnosti klienta generovat odpovídající pohledávky. Pokud se např. v bilanci klienta stav pohledávek se splatností do 90 dnů, které současně nejsou více jak 90 dnů po splatnosti, pohybuje okolo Kč 20 mil. a má se svou factoringovou společností dojednanou výši záloh na 80 %, je mu k dispozici Kč 16 mil.
 
5)     Jaký je optimální poměr factoringového financování vůči ostatním finančním zdrojům u velkoobchodní firmy?
 
Na tuto otázku nelze jednoznačně odpovědět bez posouzení celkové struktury dalších zdrojů, které má konkrétní firma k dispozici. Důležité ovšem je, že čerpání factoringového financování, na které má klient vzhledem k postoupenému objemu pohledávek nárok, není obligatorní a nečerpané prostředky nejsou zatíženy žádnými závazkovými provizemi či rezervačními poplatky, jak tomu bývá v podobných případech u bank. Factoring tak může plnit úlohu i jakéhosi doplňkového zdroje a pro přesné plánování cash flow je ideální.
 
REGÁL, 8. prosince 2008