Spolupráce akademiků s podnikatelskou praxí

ČSOB Factoring, přední česká factoringová společnost, a Fakulta financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické v Praze budou spolupracovat na vývoji optimálního účetního řešení pro provádění factoringových transakcí. Smlouvu o tom podepsali 30. září 2008 děkan fakulty, doc. Ing. Petr Dvořák, Ph.D. a Ing. Tomáš Morávek, předseda představenstva a generální ředitel ČSOB Factoring, a.s.

Tým expertů katedry finančního účetnictví a auditingu zanalyzuje pro potřeby podnikatelské praxe právní, daňové a účetní aspekty factoringu, finančního produktu, který představuje pro klienty alternativu k úvěru a zajišťuje provozní zdroje na základě postoupených pohledávek. Factoring je v České republice sice využíván již od počátku 90. let minulého století, ale vzhledem k tomu, že dosud není v legislativě dostatečně definován, může docházet k odlišnostem při účetním zachycení s ním spojených operací.

Spolupráce VŠE a ČSOB Factoring by měla být důležitým krokem pro další rozvoj tohoto způsobu financování, který je v ČR stále populárnější.