Význam factoringu roste

Společnost ČSOB Factoring byla založena v roce 1992 s názvem O.B.HELLER jako společný podnik Československé obchodní banky a Heller International Group z USA (prostřednictvím její rakouské součásti). Tato americká společnost úspěšně přenesla do České republiky tradici a kvalitu finančního podnikání, kterou založil Walter Heller v Chicagu již v roce 1919. ČSOB Factoring, nyní již zcela vlastněný Československou obchodní bankou, tyto atributy dále rozvíjí.
 
ČSOB Factoring je v ČR zakládajícím členem Asociace factoringových společností a členem České leasingové a finanční asociace. Generální ředitel společnosti ČSOB Factoring, Ing. Tomáš Morávek, v současné době Asociaci factoringových společností předsedá.
 
 
Eurofirma: Objem factoringových transakcí v ČR roste dvouciferným tempem. Přesto, jednoduše vyjádřeno, stále zaostává za vyspělými západními ekonomikami. Čím to, podle vás, je?
 
Ing. Tomáš Morávek: Do Západní Evropy se factoring dostal po druhé světové válce, u nás se začal rozšiřovat až počátkem 90. let. Lze tedy říci, že náskok západních ekonomik stahujeme velice rychle.
 
 
Eurofirma: Jak se mění služby, které factoringové společnosti nabízejí?
 
Ing. Tomáš Morávek: Factoringové financování je postaveno na poměrně pevných principech a zásadní inovaci často brání i vazba na legislativu. České factoringové společnosti v posledních letech doplnily svou nabídku o tzv. skrytý factoring, ale jinak se mění hlavně struktura poskytovaných služeb. Počátkem devadesátých let minulého století byl v nabídce pouze exportní factoring, později převážil domácí factoring, jak je to běžné i jinde ve světě. Domácí factoring byl zpočátku poskytován pouze v tzv. regresní podobě, ale podíl bezregresního factoringu, nejkomplexnějšího produktu, který pro klienta zajišťuje nejen financování, ale i ošetření rizika neplacení, kontinuálně stoupá.
 
 
Eurofirma: Čím a jak může ČSOB Factoring prospět, respektive pomoci malým a středním podnikatelům?
 
Ing. Tomáš Morávek: Pohybujeme se na předělu mezi financemi a obchodem a naší snahou je, abychom pouze neposkytovali financování, ale dodali klientovi řešení pro konkrétní situaci nebo potřebu. Chováme se nebyrokraticky a jednáme rychle.
 
 
Eurofirma: A co factoring přinese vašim klientům navíc ve srovnání s bankovním úvěrem?
 
Ing. Tomáš Morávek: Vzhledem k tomu, že vůči odběratelům našich klientů vystupujeme jako jejich nový věřitel, získají profesionální správu pohledávek a v případě bezregresního factoringu i ochranu proti insolvenci svých zákazníků. Financujeme také pohledávky po lhůtě splatnosti a obecně proto platí, že v porovnání s úvěry získává z factoringu klient větší objem prostředků. Stručně řečeno, factoring přinese našim klientům větší bezpečí a více peněz.
 
 
Eurofirma: Jak vidíte budoucí vývoj v oblasti factoringu?
 
Ing. Tomáš Morávek: Objem factoringových transakcí roste i v těch zmiňovaných vyspělých ekonomikách, kde je tento produkt etablován mnohem déle než u nás, a navíc se v minulosti prokázalo, že zhoršení ekonomického vývoje je pro alternativní financování naopak příznivé. Obávám, že takové období naši ekonomiku čeká, a proto předpovídám factoringu další růst.