Komentář ke statistkám Asociace factoringových společností k 31.12.2012

Factoringové společnosti sdružené v AFS vykázaly za první čtvrtletí roku 2012 objem factoringových transakcí měřený hodnotou postoupených pohledávek ve výši Kč 30,04 miliardy. V porovnání se stejným obdobím roku předchozího znamená tento výsledek nárůst jen o něco málo přes dvě procenta, ovšem vzhledem k tomu, že vývoj trhu tentokrát ovlivnil útlum činnosti dvou factoringových firem, jedná se o poměrně slušný výsledek. Potvrzuje se tak, že zájem o alternativní financování přes postoupené pohledávky dále stoupá. Největší objem postoupených pohledávek zpracovala za první čtvrtletí společnost Factoring České spořitelny, největší objem prostředků měl zapojen do financování  svých klientů k 31. březnu 2012 ČSOB Factoring.
 
Ing. Tomáš Morávek, generální ředitel ČSOB Factoring, a.s.