Tisková konference

Návratnost pohledávek se prodlužuje
 
Platební morálka v rámci eurozóny (údaje uvedeny ve dnech)
 
Průměrná návratnost pohledávek od vystavení faktury
Průměrná doba placení pohledávek po dni splatnosti
 
6/2012
2011
2010
6/2012
2011
2010
Německo
39
39
40
-3
-1
6
Slovensko
70
72
76
8
8
8
ČR
75
71
70
15
14
14
Francie
63
62
62
4
0
0
Rakousko
61
58
59
4
3
3
Polsko
114
102
94
24
15
9
Zdroj: Průzkum ČSOB Factoring
Z analýzy společnosti ČSOB Factoring vyplývá, že průměrná doba návratnosti pohledávek se v České republice prodlužuje. Pro české dodavatele to znamená, že za své zboží, resp. služby, dostanou v průměru zaplaceno za 75 dní od vystavení faktury, což je oproti loňskému roku o 4 dny později. Přispívá tomu i mírné zhoršení platební kázně, protože letos tuzemští odběratelé platí v průměru 15 dní po datu splatnosti uvedeném na faktuře oproti 14 dnům v letech minulých.   
Ze srovnání se zeměmi, do kterých české firmy nejvíce exportují, vyplývá, že v západoevropských zemích se v průměru platí rychleji než v zemích střední Evropy. Nejlepší platební morálkou se mohou pochlubit německé firmy, kde se pohledávky dlouhodobě inkasují s minimální odchylkou od data splatnosti uvedeného na faktuře, stabilně okolo 40 dnů od vzniku pohledávky. Mezi země s tradičně dobrou platební morálkou rovněž patří Rakousko a Francie.
Z pohledu středoevropských zemí je na tom v současné době nejlépe Slovensko, kde firmy hradí své závazky v průměru za 70 dnů, tedy o pět dnů dříve než české firmy. Zatímco u slovenských firem se v uplynulých třech letech morálka mírně zlepšovala, u českých se mírně zhoršovala, ale v principu k žádným velkým výkyvům nedocházelo. K markantnímu zhoršení platební morálky oproti tomu došlo v posledních letech v Polsku, kde se v letošním roce pohledávky v průměru inkasují až téměř za čtyři měsíce od jejich vystavení. „V rámci snahy minimalizovat riziko neuhrazených pohledávek našim klientům nabízíme převzetí rizika neplacení jak pro tuzemské, tak i zahraniční odběratelé“, vysvětluje Jindřich Horák, obchodní ředitel společnosti ČSOB Factoring.
  
Přehled vybraných oborů (údaje uvedeny ve dnech)
Odvětví
Reálná doba návratnosti pohl.
Doba po splatnosti pohl.
 
6/2012
2011
2010
6/2012
2011
2010
Maloobchod
81
76
72
19
17
17
Doprava
65
63
63
14
11
8
Stavebnictví
80
78
75
24
22
19
Zdravotní péče
104
108
98
32
39
30
Potravinářství
79
69
74
26
21
27
Strojírenství
86
78
73
11
10
7
Výroba dopravních prostředků
57
44
51
4
-2
-2
Zdroj: Průzkum ČSOB Factoring
 
Analýza ČSOB Factoring rovněž zkoumá výsledky platební morálky ve vybraných oborech v rámci České republiky. K citelnému meziročnímu prodloužení v placení závazků došlo v potravinářství a strojírenství, kde se reálné návratnosti pohledávek přiblížily ke třem měsícům od dodání zboží. Nejdéle na inkaso svých pohledávek nadále čekají dodavatelé do zdravotnictví. V tomto oboru to ovšem není nic nového, délka prodlení je poměrně stabilní a kompenzuje ji vysoká jistota úhrady. „V letošním roce je napříč všemi obory cítit mírné prodlužování reálné návratnosti pohledávek a to začíná některé firmy limitovat v jejich činnosti. Pokud se na nás takové firmy obrátí, jsme zpravidla schopni s nimi nalézt cestu přes financování pohledávek, aby nemusely odmítat zakázky kvůli tomu, že odběratelé požadují delší splatnosti.“, doplňuje Jindřich Horák, obchodní ředitel společnosti ČSOB Factoring.
Nenápadně se také prodlužuje průměrná doba návratnosti v maloobchodě, dopravě a ve stavebnictví, což odráží makroekonomickou situaci v Evropě. Zajímavý vývoj jsme zaznamenali u firem podílejících se na výrobě dopravních prostředků, kde po rekordně krátké návratnosti pohledávek v roce 2011 (44 dnů) došlo k citelnému prodloužení v letošním roce na 57 dnů, přesto lze platební morálku tohoto oboru stále považovat za excelentní. 
 
Dlouhodobým sledováním platební morálky ČSOB Factoring došel k závěru, že vývoj platební morálky vykazuje zajímavé souvislosti s vývojem HDP. Ve spolupráci se společností Fincentrum Media, s.r.o. proto vznikl Index ČSOB Factoring, který byl zpracován zpětně od roku 2005. Zejména ve fázích významných změn ekonomiky je patrné, že jim předcházely změny v platební morálce. S Indexem ČSOB Factoring chceme pracovat jako s účinným indikátorem budoucího ekonomického vývoje.
 
Ing. Jindřich Horák, obchodní ředitel ČSOB Factoring, a.s.