Případová studie: Factoring v ESSA

Ing. Karel Velach po listopadu 1989 dlouho neváhal. Společnost ESSA založil v Českých Budějovicích hned v následujícím roce a začal obchodovat s konzervovanými potravinami. Financování svého podnikání řešil vždy s jistou dávkou kreativity – v roce 1990 splatil část základního kapitálu vkladem počítače ATARI, ale již o pár let později bylo jasné, že jenom kreativita k zajištění zdrojů pro zdárně se rozvíjející obchodní firmu stačit nebude.
 
Rozšiřoval se sortiment, ke konzervovanému ovoci, zelenině a rybím výrobkům přibylo koření a technologie pro masný průmysl a s rostoucím obratem se zvyšovala i potřeba provozního kapitálu. Karel Velach a jeho společnost si již v polovině 90. let vybudovali pozici seriózního partnera, která jim na jedné straně pomohla jak při jednání s obchodními partnery a při získání prvních bankovních úvěrů, na druhé straně byla ovšem zavazující do budoucnosti a dodržování smluvně dojednaných splatností bylo vždy ve finančním řízení společnosti jednou z hlavních priorit.
 
POTŘEBA INVESTIC
Získat finanční zdroje formou bankovního úvěru přitom nebylo v té době pro obchodní společnost jednoduché. Vrcholilo období velice konzervativního přístupu bank, současně krystalizoval okruh odběratelů, ve kterém začínaly dominovat silné maloobchodní řetězce, jež požadovaly od svých dodavatelů poměrně dlouhé splatnosti, a zároveň rostoucí podnik potřeboval zásadní investice, zejména v oblasti logistiky. Koncem roku 1998 zprostředkovala ČSOB, hlavní financující banka společnosti ESSA, Ing. Velachovi jednání s představiteli dceřiné factoringové společnosti. Úvodní nabídka nevyvolala u vedení firmy ESSA velké nadšení. Bylo sice zřejmé, že prostřednictvím factoringového financování bude možné zapojit velice rychle přes postupování pohledávek do podnikání další potřebné zdroje, na druhé straně, kvůli účtovanému factoringovému poplatku se zdál tento finanční produkt nákladnější než běžný bankovní úvěr. Nakonec ovšem převážila snaha zajistit pro podnikání dostatek prostředků a na jaře 1999 byla factoringová smlouva se společností ČSOB Factoring (tehdy ještě pod jménem O.B. HELLER) podepsána. V prvním roce spolupráce postoupila ESSA svému factoringovému partnerovi pohledávky v hodnotě necelých Kč 53 mil. a měla k dispozici alternativní rámec ve výši Kč 12 mil.
 
EXPANZE A RŮST
Factoringové financování nebylo pro společnost ESSA nikdy hlavním zdrojem, ale určitě pomohlo dalšímu růstu firmy. Ta se sice postupně díky velmi dobrým výsledků stávala stále zajímavějším partnerem pro banky, současně ovšem rostla její finanční potřeba. ESSA postupně zřídila další logistická centra v Praze a ve východních Čechách, založila dceřinou společnost ESSA PACK, která zajišťuje vlastní balení rýže, suchých plodů a koření, a také distribuční firmu ve Slovenské republice. Dopravu po celé Evropě obstarává vlastní flotilou 30 nákladních vozů a v domovských Českých Budějovicích přesídlila do moderního areálu na okraji města. Potraviny nakupuje v 17 státech světa a přes česká zastoupení mezinárodních řetězců se výrobky se značkou ESSA postupně prosadily v řadě dalších zemí střední a východní Evropy. A tak spolupráce se společností ČSOB Factoring trvá již téměř deset let. Přestože factoring měl kdysi vyřešit momentální nedostupnost dalších finančních zdrojů, úspěšně plní úlohu doplňkového financování a roste spolu se svým uživatelem. V roce 2007 dosáhl objem postoupených pohledávek částky téměř Kč 150 mil. a ČSOB Factoring zajišťuje pro svého partnera finance do výše Kč 30 mil.
 
Vedení společnosti ESSA vždy kladlo důraz na včasné plnění závazků vůči svým dodavatelům a v obchodě s komoditami často umožňuje dostatek disponibilních zdrojů získat cenovou nebo jinou konkurenční výhodu. To jsou hlavní důvody, proč factoring zůstává řešením i pro tak finančně silný subjekt, jakým českobudějovická ESSA nepochybně je.
 
REGÁL, 8. prosince 2008