Otázky pro výkonného ředitele společnosti ESSA Mgr. Libora Smažíka

Otázky pro výkonného ředitele společnosti ESSA Mgr. Libora Smažíka
 
  1. V jaké situaci jste začali zvažovat, že využijete pro financování svého podnikání alternativního zdroje, jako je factoring?
 
O využití factoringu jako alternativního zdroje financování jsme začali uvažovat v době, kdy docházelo k masivnímu nástupu řetězců v České republice, tedy na konci devadesátých let. Tehdy totiž odstartoval trend progresivního prodloužení termínu splatnosti námi dodávaného zboží. Rozšiřovaly se tak stále více nůžky mezi dobou splatnosti, kterou od nás požadovali naši dodavatelé, a dobou splatnosti našich pohledávek, k níž se nám zavázali zákazníci, resp. řetězce.
 
 
  1. Na základě jakých kritérií jste vybíral společnost, která poskytuje factoringové financování?
 
Naše financující banka byla téměř od počátku ČSOB, se kterou jsme tady v Českých Budějovicích začínali. U zdejší pobočky jsme byli klient 002. Myslím, že firemní bankéř se tenkrát zmínil o možnosti využití factoringového financování podnikatelských aktivit. Před tím, než jsme se ale rozhodli využít služeb O. B. Heller, jak se tehdy ještě jmenovala nynější společnost ČSOB Factoring, prověřili jsme nabídky všech větších seriózních firem na trhu, které poskytují factoringové služby. Proto jsme se nejprve snažili získat podrobné informace, jaké jsou výhody a nevýhody u jednotlivých společností, které tyto služby poskytují. Důležitá pro rozhodování byla samozřejmě i cena této služby, tj. výše factoringového poplatku, procentuální sazba úroků nebo poplatky u regresního a bezregresního factoringu apod.
 
  1. Jaký druh factoringu využíváte?
 
Využíváme regresní factoring a jako doplněk k němu pojištění, které je ale zvlášť.
 
  1. Jak vám konkrétně pomáhá financování prostřednictvím factoringu v obchodních vztazích s velkoodběrateli, obchodními řetězci atp.? Jaké výhody spatřujete v alternativním způsobu financování?
 
Pomáhá nám to v tom, že máme peníze v podstatě hned zpátky na účtě, a tudíž máme k dispozici flexibilní prostředky pro další podnikatelské aktivity. Ze začátku ale byli někteří zákazníci proti, abychom používali ve spolupráci s nim factoring, a přímo do smluv si dávali klauzuli, že se zakazuje prodávat pohledávky třetí straně. Musím, ale zdůraznit, že taková byla situace na začátku, kdy jsme začínali využívat factoringových služeb. Nyní už je vše bez problémů. Factoring využíváme jenom ve vztahu k firmám na území České republiky. O exportním factoringu zatím neuvažujeme, i když dodáváme naše výrobky do Pobaltí, Moldávie a několika dalších východo- a středoevropských zemí. Z celkového obratu činí export asi 10 %. Pokud bychom zvažovali využití exportního factoringu, museli bychom zvážit více faktorů, jako jsou např. platební vztahy se zahraničními partnery aj. Určitou hranici, od níž bychom uvažovali o využití exportního factoringu, nejsem schopen v tuto chvíli přesně určit.
 
 
  1. Změnil se nějak váš pohled na factoring od roku 1999, kdy ho začala společnost ESSA poprvé využívat?
 
 
Náš pohled na factoring se od roku 1999 nijak výrazně nezměnil. Je to užitečný nástroj na částečné financování. Lze jím pokrýt asi 20 % nákladů. Factoring by se dal s trochou nadsázky přirovnat k elektrárně, která vám pomáhá ve špičce. Pokud máme zvýšenou potřebu peněz pro krytí výdajů, využíváme peněz z factoringu, v jiných případech využíváme standardní bankovní úvěr.
 
  1. Bylo složité naučit se pracovat s factoringem?
 
Nebylo. Vše se zaběhlo celkem hladce a rychle. Důležité bylo jen zkoordinovat vedoucí expedic, kteří museli zaslat do účtárny soupis zboží, které se vyexpedovalo. Nyní je vše už zcela automatické.
 
REGÁL, 8. prosince 2008