Tempo růstu factoringu zmírnilo na 5,5 procenta

Praha 26. ledna 2009 – Asociace factoringových společností České republiky zveřejnila podrobné statistické údaje o vývoji factoringu za rok 2008. Celkový objem pohledávek postoupených v uplynulém roce členům Asociace dosáhl hodnoty téměř 134 mld. Kč. Ve srovnání s rokem 2007, kdy factoring skončil na 127 mld. Kč, se tedy jedná o cca 5,5% nárůst. Oproti minulým letům, v nichž factoring rostl meziročně dvouciferným tempem, se tak jedná o výrazné zpomalení, které bylo citelné zejména v posledním čtvrtletí roku 2008. I přes toto zpomalení, které může pokračovat i v nejbližších měsících, předpovídají odborníci v dalším průběhu roku 2009 opět zrychlení růstu. Generální ředitel ČSOB Factoring Ing. Tomáš Morávek k tomu poznamenává: „Factoringové společnosti, stejně jako ostatní finanční instituce, logicky reagují na nástup krize konzervativnějším pohledem na riziko. V další fázi ovšem očekáváme potvrzení historické zkušenosti, že období zhoršeného ekonomického vývoje svědčí spíše poskytovatelům alternativního financování včetně factoringu. Je to totiž produkt určený pro zvýšené riziko“. 
 
Co do obratu postoupených pohledávek dosáhla za rok 2008 nejlepších výsledků společnost Factoring České Spořitelny (31,3 mld. Kč) následovaná společností ČSOB Factoring s obratem 28,6 mld. Kč. Stejně jako v minulých letech se na třetím místě umístila společnost Transfinance s obratem 22,7 mld. Kč. Oproti výsledkům z roku 2007 v roce 2008 z osmi členů AFS ČR byly schopny docílit vyšší obrat postoupených pohledávek pouze čtyři společnosti, a to ČSOB Factoring, Factoring České Spořitelny, UniCredit Factoring a Raiffeisenbank.
 
Pokud jde o teritoriální rozložení factoringových obchodů, odvinul se v roce 2008 stejně jako v letech předchozích hlavní objem factoringových transakcí v tuzemském factoringu – cca 107 mld. Kč, zatímco exportní factoring činil asi 24,1 mld. Kč. Podíl importního factoringu zůstává nevýznamný a klesl pod hranicí 2 % z celkového objemu factoringových transakcí. V oblasti mezinárodního (exportního) factoringu tradičně dominuje společnost Transfinance, která v roce 2008 dosáhla obratu v této kategorii ve výši 5,7 mld. Kč. Hned za ní se umístila společnost ČSOB Factoring, jejíž exportní obrat činil 5,1 mld. Kč. „Vzhledem k tomu, že původní měnou těchto transakcí jsou zejména EUR a USD, ovlivnil výsledky této kategorie stejně jako celou ekonomiku vývoj kurzu české měny. Pokud by koruna neposilovala, zvýšil by se podíl exportních transakcí ještě výrazněji“ říká Tomáš Morávek. 
 
Srovnáme-li výsledky regresního a bezregresního factoringu v roce 2008, shledáváme mírný růst podílu bezregresního factoringu (z 31,149 mld. Kč v roce 2007 na 35,375 mld. Kč v roce 2008, tj. růst o 4,226 mld. Kč) vůči regresnímu (z 95,992 mld. Kč v roce 2007 na 98,617 mld. Kč v roce 2008, tj. růst o 2,625 mld. Kč). Vzhledem k tomu, že factoringové společnosti bezregresní factoring poskytují obvykle s podporou úvěrového pojištění, bude další vývoj podílu bezregresního factoringu záviset i na vývoji trhu s úvěrovým pojištěním.
 
„V období krize by bylo logicky možné očekávat větší zájem o zajištění proti všemožným rizikům, včetně úvěrových. Na druhé straně je ovšem třeba počítat se zvýšenou opatrností poskytovatelů tohoto produktu.“ sdělil Tomáš Morávek. „Factoring a jeho poskytovatelé jsou obecně připraveni řešit svým financováním nedostatek likvidity v rizikovějších situacích. Měli by proto být schopni dodávat do podnikatelské sféry provozní financování i v období krize. Na druhé straně by si tento produkt jistě zasloužil podporu v legislativní oblasti, např. v daňové při řešení špatných pohledávek z poskytnutého financování.“
 
Tabulka dosažených obratů členů AFS za rok 2008
 
2008 1- 12 (v mil.Kč)
Tuzemský
Exportní
Importní
Celkem
Podíl na trhu
ČSOB Factoring
23 520
5 130
0
28 650
21,4%
D.S. Factoring
1 531
145
0
1 676
1,3 %
Factoring ČS
28 254
2 428
631
31 313
23,4 %
Factoring KB
15 240
1 956
63
17 259
12,9 %
UniCredit Factoring
3 696
1 069
0
4 765
3,6 %
NLB Factoring
9 189
3 461
184
12 834
9,6 %
Transfinance
15 349
5 749
1610
22 708
16,9 %
Raiffeisenbank
10 561
4 226
0
14 787
11,0 %
Celkem
107 340
24 164
2 488
133 992
100 %
 
O Factoringu
Factoring je moderní a flexibilní způsob provozního financování založený na postupování pohledávek z obchodního styku, obvykle se splatností do 90 dnů. Poskytovatel factoringových služeb se po postoupení pohledávky stává novým věřitelem odběratelů svého klienta – dodavatele a může za něj převzít riziko z případné platební neschopnosti nebo nevůle jeho odběratelů.
 
O společnosti ČSOB Factoring (www.csobfactoring.cz)
ČSOB Factoring začal nabízet factoringové služby jako jedna z prvních společností specializovaných v České republice na tento produkt již v roce 1992 pod názvem O.B.HELLER. Firma vznikla jako společný podnik Československé obchodní banky a americké Heller International Group. V roce 2006 se Československá obchodní banka stala jediným akcionářem společnosti, která od téhož roku používá jméno ČSOB Factoring.
 
ČSOB Factoring je zakládajícím členem Asociace factoringových společností a členem České leasingové a finanční asociace.