Výsledky ČSOB Factoring za rok 2006

Společnost ČSOB Factoring uzavřela rok 2006 s rekordním obratem factoringových transakcí ve výši Kč 19,5 mld. Proti roku 2005 představuje toto číslo nárůst o 17,5%. Na velmi dobrém výsledku se podílela zejména druhá polovina roku a vedení společnosti proto očekává, že poměrně rychlý růst obratu bude pokračovat i v letošním roce. Obrat společnosti byl tradičně složen z domácích operací, loni v celkové hodnotě Kč 16,6 mld. a z exportního factoringu, který dosáhl částky Kč 2,9 mld. Právě v oblasti exportního financování zaznamenal ČSOB Factoring nejvýznamnější nárůst: o více jak 38%.

TM, 5. 2. 2007