Zájem o factoring stoupá, i když se ekonomice daří

Obecně platí, že rostoucí ekonomika snižuje rizika a zvyšuje zájem finančních institucí podílet se na úspěchu výroby a obchodu. Na finančním trhu roste konkurence mezi bankami a ta omezuje prostor pro poskytovatele alternativního financování, mezi které se řadí i factoring. V roce 2006 výsledky členů Asociace factoringových společností České republiky ovšem tuto zkušenost popřely, neboť vykázaly růst obratu postoupených pohledávek o 25%.
 
Přitom ještě vývoj factoringového obratu mezi roky 2004 a 2005 potvrzoval, že alternativním finančním produktům rostoucí ekonomika nesvědčí. Objem transakcí vzrostl totiž pouze o 6%, poprvé v historii nedosáhl dvouciferného růstu a srovnání obratu druhého pololetí v těchto letech dokonce ukázalo jednoznačnou stagnaci. Co pohnulo o rok později factoringovým trhem, přestože se ekonomice nadále dařilo?

Trendy

  • Factoring není pouze financování, ale přináší uživatelům přidanou hodnotu v oblasti správy pohledávek a alternativní ošetření rizik.
    V devadesátých letech minulého století factoring často představoval pro celou řadu podnikatelských subjektů jedinou alternativu jak získat další zdroje potřebné k běžnému financování provozu. Finanční aspekt produktu podtrhoval fakt, že factoring byl tehdy nabízen pro financování tuzemských pohledávek téměř výhradně ve své regresní podobě, kdy dodavatel, klient factoringové společnosti, nese riziko případného neplacení sám. V současné době je akceptační politika bank nepochybně přívětivější a právě kontokorentní úvěr bez striktně stanoveného účelu využití, který factoringové financování v minulosti často suplovalo, je nabízen malým a středním firmám téměř jako doplněk k otevření účtu. Nejkomplexnější forma factoringu, ta, která bývá nazývána bezregresní, zahrnuje ovšem tři hlavní komponenty. Kromě financování a správy pohledávek je to také převzetí rizika a zdá se, že právě tento prvek získává pro celou řadu uživatelů factoringu rostoucí význam. „Asociace factoringových společností zatím nesleduje odděleně podíl regresního a bezregresního factoringu“, říká Ing. Tomáš Morávek, generální ředitel ČSOB Factoring, a.s. „V případě naší společnosti se ale podíl bezregresních operací zvýšil ze 13% v roce 2005 na téměř 20% v roce 2006. Domnívám se, že podobný trend zaznamenali i ostatní.“ Tento trend na jedné straně souvisí s rostoucí nabídkou úvěrových pojišťoven operujících na českém trhu, neboť jejich produkty factoringové společnosti často využívají, zároveň však potvrzuje, že roste podnikatelská odpovědnost a firmy mají zájem o ochranu před případnou platební neschopností svých odběratelů.

  • Trh ještě není nasycen, ale konkurence příznivě ovlivňuje ceny.
    Penetrace trhu se ve factoringu měří poměrem obratu factoringových transakcí k hrubému domácímu produktu v příslušném roce a v západoevropských ekonomikách se tento ukazatel běžně pohybuje nad 10%. Český trh je dle tohoto ukazatele mezi zeměmi střední a východní Evropy nejrozvinutější (s výjimkou ekonomik pobaltských států, které jsou ovšem méně významné vzhledem k nízkým absolutním hodnotám), přesto dosáhl v roce 2005 pouze 2,8%. Vzhledem k tomu, že se v posledních letech rozšířil okruh společností, které factoring nabízejí, není tento nenasycený trh trhem prodávajícího a ceny factoringových služeb v porovnání s ranou érou výrazně klesly.

  • Factoring se stává standardním finančním produktem.
    Když začaly první specializované společnosti počátkem devadesátých let nabízet factoringové financování (tehdy výhradně proti exportním pohledávkám), bylo povědomí o tomto produktu velmi nízké, omezovalo se většinou na souvislost s pohledávkami a ani lidé, kteří pracovali v oblasti finančního řízení nebo v bankovnictví, většinou přesně nevěděli, jak probíhají factoringové operace v praxi (mimochodem, není na nich určitě nic složitého). Společná, více jak patnáctiletá osvěta factoringových společností tento stav radikálně změnila. Určitě tomu napomohla také skutečnost, že si factoringové služby v praxi vyzkoušely tisíce firem v pozici klientů a další desetitisíce podnikatelských subjektů se s nimi seznámilo, protože je využívá jejich dodavatel. Stručně řečeno, s factoringem umí dnes pracovat jak podnikatelské subjekty, tak banky, do jejichž finančních skupin největší factoringové společnosti patří. Vědí, že factoring mohou využít pro komplexní řešení financování klienta a zařazení factoringu do nabídky dalších finančních produktů je jistě také momentem, který působí v České republice na růst oboru, který obvykle při dobrém vývoji ekonomiky stagnuje.