Zájem o factoring stoupá

Vloni factoringový trh vykázal růst obratu postoupených pohledávek o 25 %.

Obecně platí, že rostoucí ekonomika snižuje rizika a zvyšuje zájem finančních institucí podílet se na úspěchu výroby a obchodu. Na finančním trhu roste konkurence mezi bankami a ta omezuje prostor pro poskytovatele alternativního financování, mezi které se řadí i factoring. V roce 2006 výsledky členů Asociace factoringových společností České republiky ovšem tuto zkušenost popřely, neboť vykázaly růst obratu postoupených pohledávek o 25 %.

Přitom ještě vývoj factoringového obratu mezi roky 2004 a 2005 potvrzoval, že alternativním finančním produktům rostoucí ekonomika nesvědčí. Objem transakcí vzrostl totiž pouze o 6 %, poprvé v historii nedosáhl dvouciferného růstu a srovnání obratu druhého pololetí v těchto letech dokonce ukázalo jednoznačnou stagnaci.

Co pohnulo o rok později factoringovým trhem, přestože se ekonomice nadále dařilo?

Přidaná hodnota factoringu

Factoring není pouze financování, ale přináší uživatelům přidanou hodnotu v oblasti správy pohledávek a alternativní ošetření rizik.

V 90. letech minulého století factoring často představoval pro celou řadu podnikatelských subjektů jedinou alternativu, jak získat další zdroje potřebné k běžnému financování provozu.

Finanční aspekt produktu podtrhoval fakt, že factoring byl tehdy nabízen pro financování tuzemských pohledávek téměř výhradně ve své regresní podobě, kdy dodavatel, klient factoringové společnosti, nese riziko případného neplacení sám.

V současné době je akceptační politika bank nepochybně přívětivější a právě kontokorentní úvěr bez striktně stanoveného účelu využití, který factoringové financování v minulosti často suplovalo, je nabízen malým a středním firmám téměř jako doplněk k otevření účtu.
 

Český trh je nejrozvinutější

Trh ještě není nasycen, ale konkurence příznivě ovlivňuje ceny.

Penetrace trhu se ve factoringu měří poměrem obratu factoringových transakcí k hrubému domácímu produktu v příslušném roce a v západoevropských ekonomikách se tento ukazatel běžně pohybuje okolo 10 %.

Český trh je dle tohoto ukazatele mezi zeměmi střední a východní Evropy nejrozvinutější (s výjimkou ekonomik pobaltských států, které jsou ovšem méně významné vzhledem k nízkým absolutním hodnotám), přesto dosáhl v roce 2005 pouze 2,8%.


Vzhledem k tomu, že se v posledních letech rozšířil okruh společností, které factoring nabízejí, není tento nenasycený trh trhem prodávajícího a ceny factoringových služeb v porovnání s ranou érou výrazně klesly.