dceřiná společnost ČSOB Factoring, a.s.

Slider

Vymáhání pohledávek

Profesionální vymáhání pohledávek od roku 1994

Eurincasso, s.r.o., inkasní agentura, je stoprocentní dceřinou společností ČSOB Factoring. Specializuje se na vymáhání problematických pohledávek. Tuto činnost zajišťuje pro mateřskou firmu i pro ostatní zájemce z České republiky i ze zahraničí. 

Vymáhání pohledávek

Eurincasso, s.r.o.  poskytuje své služby právnickým i fyzickým osobám, pro které řeší inkaso pohledávek jak z dodavatelsko-odběratelských vztahů tak i ze soukromých půjček, směnek apod.

Společnost poskytuje následující služby:

 • mimosoudní vymáhání (prověření dlužníka přes veřejně přístupné databáze – OR, ISIR, CEE, ČUZK atd., kontaktování dlužníka, sjednání splátkového kalendáře, kontrola jeho dodržování)
 • soudní vymáhání (podání žaloby prostřednictvím smluvního advokáta, kontrola průběhu soudního řízení až do pravomocného rozsudku, podání návrhu na konkurs)
 • exekuci rozsudku (zpracování návrhu na nařízení exekuce, výběr EÚ, komunikace se soudním exekutorem).

Náklady na služby:

 • základní poplatek za každý jeden případ 2.000 Kč (+ DPH)
 • provize z reálně vymožených částek činí 10%
 • případné náklady na advokáta (875,- Kč/úkon) – soudní a exekuční poplatky pak přenášíme na Vás bez příplatků.

Eurincasso se specializuje na vymáhání pohledávek v České a Slovenské republice, ale umí také vymáhat pohledávky v Evropě a v zámoří, a to prostřednictvím svého partnera Eurincasso GmbH. Salzburg a jeho sítě smluvních právníků a agentur. U těchto zahraničních případů pak komunikujete v češtině, základní poplatek opět jen 2.000,- Kč, provize 10% + případné náklady místních právníků a soudů.

Klienty informujeme průběžně o aktuálním vývoji a postupu ve vymáhání. Zaručujeme Vám vyřešení každého případu (inkaso, konkurs, exekuce), máte tak záruku, že Vaše pohledávky po splatnosti jsou profesionálně řešeny a ušetřený čas a energii můžete plně věnovat dalšímu rozvoji Vaší firmy.

V případě zájmu o naše služby se můžeme dohodnout na osobní schůzce (viz kontakty) nebo nám zašlete podklady k pohledávce (objednávka/smlouva, fakturace/dodací listy, korespondence) a smlouvu uzavřeme korespondenčně.

Kontakty

Dana Stančeková
+420 602 955 620

Eurincasso, s.r.o.
Výmolova 353/3
150 00 Praha 5

 

 

Iveta Švejkarová
+420 728 501 083

Napište nám

  Eurincasso, s.r.o. IČ 61251950
  zapsaná u Městského soudu v Praze
  oddíl C, vložka 29196
  č. účtu: ČSOB 478588253/0300