Factoring versus úvěr

Zdrojem pro factoringové financování jsou krátkodobé pohledávky, logicky se proto nabízí porovnat factoring s úvěry, které pohledávky také využívají. V obou případech je jejich objem rozhodující pro stanovení výše prostředků, které bude mít klient k dispozici. Banky ji v případě úvěrů zajištěných pohledávkami určují procentuálním propočtem. Do jejich kalkulace obvykle vstupuje pouze hodnota pohledávek před splatností. Factoringové společnosti pro propočet nároku na čerpání nerozlišují, zda jde o pohledávky před či po lhůtě splatnosti, ale stanovují jednotné procento financování na všechny až do 240 dnů od data fakturace. Závěr je tedy jasný – factoringem lze získat ze stejného objemu pohledávek více zdrojů. Z pohledu podnikání v zemědělství je ovšem ještě důležitější skutečnost, že factoringové společnosti jsou připraveny zohlednit specifika různých oborů a hledat řešení i v situaci, kdy např. sezónnost v určitých obdobích způsobuje prodlužování návratnosti, což se právě v zemědělství často stává. ČSOB Factoring pomáhá svým klientům doplňkovým financováním překlenout tu část roku, kdy jsou obchody utlumené a negenerují dostatek pohledávek a standardní factoringové financování by nepokrylo potřebu provozních zdrojů.

Na druhou stranu se občas poněkud zjednodušeně uvádí, že factoring je ve srovnání s úvěrem dražší. Taková hodnocení vycházejí z úvahy, že banky účtují klientům pouze úroky, zatímco náklady spojené s factoringem tvoří kromě úroků také factoringový poplatek, počítaný z obratu postoupených pohledávek. Na první pohled se tedy zdá, že právě poplatek je ten náklad, který factoring v porovnání s bankovním úvěrem prodražuje. Factoringový poplatek ovšem zohledňuje služby, které factoringová společnost poskytuje v oblasti správy pohledávek (párování plateb, upomínání, inkaso aj.) a které součástí úvěru nejsou. A navíc v procesu schvalování a čerpání úvěru vzniká klientům bank také celá řada poplatků, jinými slovy, ani náklady s bankovním úvěrem netvoří jen úroky.

Srovnání obou produktů není zcela jednoduché, neboť jsou odlišně koncipovány. Základní funkci, dodat do podnikání další finanční zdroje, mají společnou, factoring je ovšem dostupný i v případech, kdy bankovní úvěr nelze získat, a znamená další přínos v oblasti správy pohledávek.

Ing. Tomáš Morávek, generální ředitel ČSOB Factoring, a.s.

Mechanizace 3/2018