Factoring – financování a správa pohledávek (1. díl)

Co vlastně spolupráce s factoringovou společností firmě přinese?
Factoring plní pro své uživatele tři základní funkce. Představuje alternativní zdroj financování, zajišťuje činnosti v oblasti správy pohledávek (třeba telefonické upomínání neplatících odběratelů) a v té nejúplnější formě tzv. bezregresního factoringu poskytuje i ochranu proti platební neschopnosti odběratelů.
 
Kolik peněz může firma touto cestou obdržet?
Okolo 80 % z hodnoty postoupených pohledávek na factoringovou společnost vč. DPH. Přesné procentuelní nastavení poskytovaného financování, kterému říkáme záloha, závisí na počtu a bonitě odběratelů zahrnutých do factoringové spolupráce. Minimálně by jich mělo být pět a nemělo by se jednat o spřízněné společnosti.
 
Kdy od vás může firma očekávat první peníze?
Obvykle do 14 dnů od obdržení všech požadovaných podkladů. Jakmile máme s klientem podepsanou smlouvu o factoringové spolupráci, měl by na nás klient začít postupovat pohledávky. Zálohy v předem dohodnuté výši odesíláme klientovi na účet v ten samý den, kdy na nás postoupí pohledávku
 
Jaké pohledávky financujete?
Chtělo by se říci, že všechny, ale konkrétně, jsme připraveni financovat nezajištěné pohledávky jak tuzemské, tak exportní, v obou případech standardně se smluvně dojednanou splatností od 30 do 90 dnů. Financování probíhá do výše předem stanovených limitů na odběratele, v případě exportu většinou (výhradně) s převzetím rizika neplacení.
 
Vy prověřujete každého odběratele?
Ano a není to pro nás tak složité. U tuzemských odběratelů si vystačíme hlavně s vlastními poznatky, těch je dost, protože působíme na tomto trhu již téměř dvacet let, v zahraničí pro nás informace zajišťují osvědčení partneři. Cílem je, abychom byli schopni poskytnout našemu klientovi maximum prostředků a zároveň snížili riziko vzniku tzv. špatných pohledávek.
 
Co když je pohledávka po splatnosti?
Obecně platí, že krátké prodlení je v našich podmínkách obvyklé a jsou obory, kde se cíleně pracuje s krátkou splatností, ale toleruje se i prodlení v řádech měsíců. Naše smluvní podmínky jsou na to připraveny a počítají s financováním postoupených pohledávek až do 90 dnů po splatnosti beze změny podmínek.
 
Znamená to tedy, že za klienta přebíráte veškeré úkony spojené s inkasem pohledávek?
Ano, na základě postoupení jsme se stali novým věřitelem jeho odběratelů a jediným oprávněným. Ale jak už jsem zmínil, frekvenci upomínání a případné další, intenzivnější inkasní kroky jsme připraveni přizpůsobit jak přání našeho klienta, tak zvyklostem oboru, ve kterém podniká.
 
 
Ing. Tomáš Morávek, generální ředitel ČSOB Factoring, a.s.  
Svět průmyslu, únor 2011