Factoring jako alternativa

Také v době hospodářské recese, která s sebou nese zhoršenou platební morálku
a s tím související menší objem finančních prostředků v ekonomice, factoring – tedy odkup pohledávek – zůstává pro podnikatele užitečným nástrojem pořizování peněžních prostředků.
Spolupráce s faktorem, jak se říká společnostem poskytujícím tyto služby, mnohdy vhodně doplňuje spolupráci podnikatelů s bankami, které nabízejí klasické bankovní produkty. Factoring však lze využívat i jako samostatný zdroj financování a správy pohledávek.
 
Alternativa k úvěru
Pro většinu firem stále platí, že získat potřebný objem finančních prostředků od bank je obtížné, a proto je spolupráce s factoringovou společností logickou alternativou, jak získat prostředky pro další podnikání. Factor totiž úvěrové riziko rozkládá a v mnoha případech dokáže poskytnout finanční prostředky i těm firmám, které by u bank neuspěly. Jedinou podmínkou pro posouzení žádosti o factoring je minimální roční obrat dvacet milionů korun, rozložený alespoň mezi pět odběratelů.
Factor prověřuje platební schopnosti všech odběratelů klienta. Zejména velké factoringové společnosti mají platební zkušenost s desítkami tisíc firem, což je pro klienty velmi cenná informace. Na základě vlastního vyhodnocení pak factoringová společnost na každého odběratele stanoví individuální limit financování.
 
Když chybí likvidita
Nejčastějším důvodem, proč se firmy obracejí na factoringové společnosti, je nutnost mít k dispozici dostatečnou likviditu. V praxi totiž dodavatel díky factoringu nečeká až na úhradu faktury odběratelem, ale pohledávky jednoduše postoupí factoringové společnosti, a ta mu poskytne financování až do výše 90 procent jejich nominální hodnoty již v momentě postoupení. Další velkou výhodou factoringu je, že na rozdíl od bankovního úvěru se financování vztahuje na pohledávky až do 90 dnů po splatnosti.
Factor vystupuje také v roli správce pohledávek. V praxi to představuje soubor činností od upomínání dlužníka až po intensivní inkasní kroky právní povahy.
 
Riziko neplacení
U nejkomplexnější formy této služby factoringová společnost na sebe přebírá i riziko neplacení. Jde o takzvaný bezregresní factoring, který uživatelům přináší jistotu, že obdrží až 80 procent hodnoty pohledávky i v případě, že odběratel je v úpadku.
U velkých factoringových společností platí, že tato služba je cenově stále přijatelná. Jde jednak o důsledek konkurenčního boje, ale jednak o to, že většina firem již dokáže zhodnotit reálný přínos factoringu pro vlastní ekonomickou činnost.
 
 
Ing. Jindřich Horák, obchodní ředitel ČSOB Factoring, a.s.
Deník, 22.2.2010