Factoring – věčné papírování?

Ač se factoring stává v poslední době poměrně často zmiňovanou alternativou k bankovním úvěrům, obává se část potenciálních zájemců o tuto službu větší administrativní zátěže. Jak je to ale ve skutečnosti?
 
Na úvod je třeba říci, že zahájení factoringového financování určitě znamená zásah do zaběhnutých procesů a vyžaduje specifické změny. Hned druhým dechem je ale třeba dodat, že se většinou jedná o jednorázová opatření a poměrně nenáročné úpravy. Ostatně, i uzavření úvěrové smlouvy s bankou je spojeno s celou řadou administrativních kroků a – podobně jako factoring – zasáhne také do účetních postupů.
 
Dobré zkušenosti
 
To potvrzuje i ředitel společnosti Promedica Praha Group Pavel Hanuš, jehož společnost využívá factoringových služeb od roku 1997. „Pokud chcete rozvíjet svůj obchod, tak je složitost relativní pojem. Nicméně proti získání prostředků z jiných zdrojů, například bankovních, to složitější není,“ myslí si Hanuš. Jiří Belinger, generální ředitel společnosti VARI dodávající zahradní techniku a malou zemědělskou mechanizaci k tomu dodává: „Samozřejmostí bylo před zahájením spolupráce prověření naší společnosti, ale požadavky na podklady byly jasné, stručné a hlavně reakční doba od factoringové společnosti byla nad očekávání krátká“.
Factoringové financování patří do skupiny finančních produktů postavených na využití aktiv klienta, přičemž konkrétním aktivem jsou v případě factoringu pohledávky. Ty se factoringové společnosti postupují a právě procesy spojené se změnou v osobě věřitele vyžadují určitou přípravu.
 
Peníze jak na tácu
 
Postoupení pohledávky upravuje občanský zákoník, který vyžaduje několik úkonů, zejména uzavření smlouvy o postoupení pohledávky (ta musí být dostatečně specifikovaná) v písemné formě a neprodlené sdělení informace dlužníkovi o tom, že pohledávka byla postoupena. Podle zkušenosti Pavla Jirouta, jednatele společnosti Biotika Bohemia chvíli trvalo, než jejich zákazníci pochopili a akceptovali cesní klauzuli uvedenou na každé faktuře. Situaci se ale snadno podařilo objasnit.
Není třeba se obávat, že se po každé fakturaci musí sejít zástupci klienta s představiteli factoringové firmy a příslušnou smlouvu o postoupení podepsat. Naopak, informace o postupovaných pohledávkách jsou předány ve formátu, který současně zajistí vznik zákonem požadované smlouvy bez další administrativní zátěže.Mohlo by se zdát, že při velkém počtu vystavovaných faktur může být i tento proces kapacitně náročný, ale není tomu tak. Větší factoringové společnosti jsou díky využití výpočetní techniky schopny ročně zpracovat postoupení více jak jednoho milionu pohledávek, odpovídající množství informací o platbách a veškerou další agendu související s pohledávkami včetně jejich upomínání. Současné aplikace pro zpracování firemního účetnictví jsou pak natolik variabilní, že dokážou vygenerovat informace ve formátu požadovaném factoringovou firmou a naopak, převezmou od ní a zpracují informace o došlých platbách. Jednoduchým způsobem se také zajistí zákonem požadované informování odběratele (dlužníka) o tom, že pohledávka byla postoupena.
 
Statistika je navíc
 
Aplikace, které renomovaní poskytovatelé factoringových služeb pro zpracování transakcí využívají, jsou zpravidla uživatelsky přátelské a umí jako vedlejší produkt generovat zajímavé statistické informace o návratnosti či platebním chování jednotlivých odběratelů, které lze využít nejen pro další směrování obchodní činnosti, ale i v oblasti řízení rizika. Z pohledu běžného provozu firmy vyžaduje zavedení factoringu hlavně jednorázové zásahy a úpravy v oblasti IT, aniž by trvale zvýšilo nároky na kapacitu. Ty by se měly naopak snížit, neboť celou řadu činností v oblasti správy pohledávek převezme factoringová společnost. Ta při běžném průběhu spolupráce zcela respektuje přání klienta týkající se např. způsobu upomínání jednotlivých odběratelů, aby nebyly narušeny jeho obchodní vztahy, často pracně a dlouhé roky budované.
Další důležitou oblastí je možnost flexibilního čerpání finančních zdrojů od factoringové společnosti. Factoring bývá označován jako kontokorentní způsob financování v tom smyslu, že postoupenými pohledávkami si klient buduje nárok na čerpání až do smluvně sjednané procentní výše (ta se dnes obvykle pohybuje mezi 70 až 90 % z hodnoty pohledávek včetně DPH), ale toto čerpání není obligatorní a v rámci takto stanoveného limitu mohou být dostupné prostředky čerpány v libovolné výši kdykoliv nebo je naopak po určitou dobu nemusí klient čerpat vůbec. Přestože se o factoringu zpravidla hovoří jako o dražším způsobu financování (míněno většinou v porovnání s bankovním úvěrem), v této oblasti významně boduje, neboť factoringové společnosti pracují se svými zdroji tak, aby nemusely klientům z nečerpaného nároku účtovat žádné poplatky (tzv. závazkovou provizi či rezervační poplatek), což banky naopak zpravidla dělají.
Konečně je třeba zmínit i oblast, jejímž úkolem je zachytit transakce popsané výše – účetnictví. Vzhledem k tomu, že v České republice používají factoringové společnosti dva odlišné způsoby účtování o postupování pohledávek, omezme se na konstatování, že pro oba způsoby existují zavedené účetní postupy, účetnictví factoringových společností a řady jejich klientů procházejí pravidelně auditem, a proto ani v tomto směru není třeba mít ze zavedení factoringu obavy.
 
 
Ing. Tomáš Morávek, generální ředitel ČSOB Factoring, a.s.  
Deník, 31.1.2011