Firmy si platí mezi sebou až 19 dnů po lhůtě splatnosti

Spolumajitelka společnosti Audacio Pavla Břečková se poslední dva roky učí žít s horšící se platební morálkou v Česku. Brněnská firma do začátku krize patřila k jedněm z největších dodavatelů specializovaných dílů pro automobilky, které tradičně patří mezi nejrychlejší plátce.„Když automobilkám klesly zakázky, museli jsme se přeorientovat. Získali jsme odběratele mezi strojírenskými a stavebními firmami. Průměrná doba faktur po splatnosti se nám tím zdvojnásobila na současných dvacet až třicet dní. Takovou situaci nepamatuji,“ říká Břečková. Odběratelé ve stavebnictví platí dokonce se zpožděním mezi 40 až 50 dny. „Je to skoro norma. Zkrátili jsme jim běžnou lhůtu splatnosti ze 45 na 15 dnů. Pohledávky tak můžeme začít dříve vymáhat a máme šanci se dříve dostat k penězům,“ tvrdí Břečková. Podíl pohledávek Audacia po splatnosti představuje pětinu z podepsaných faktur.
 
Horší platební morálka je jedním z dopadů krize, kterému se nevyhnula žádná firma. Tuzemské podniky totiž v 1. pololetí platily faktury průměrně 19 dní po splatnosti. Ještě v roce 2008 to přitom bylo osm dní. Průměrná doba, za kterou české firmy inkasují peníze od vystavení faktury, vzrostla z 59 dní v roce 2008 na letošních 72 dní. Vyplývá to z analýzy společnosti ČSOB Factoring mezi více než 22 tisíci podnikatelů. Situace se příliš nelepší ani letos, kdy ekonomika začíná oživovat a části firem se začalo dařit lépe. „Oživení se týká jen některých firem. Poptávka lidí a domácností je obecně nižší. Návrat k rychlejšímu placení faktur na předkrizovou úroveň bude trvat několik let,“ řekl Jindřich Horák, obchodní ředitel ČSOB Factoring. Situace se podle analýzy zhoršuje u maloobchodních prodejců. Ještě v roce 2008 se doba splatnosti pohybovala okolo tří měsíců, letos to je 145 dnů. Do obtížné situace se kvůli tomu dostávají i velkoobchody. Z výsledků analýzy dále vyplývá, že nejdéle po vystavení faktury platí odběratelé na Ukrajině, a to po 264 dnech. Následuje Rumunsko, kde firmy hradí závazky po 107 dnech. Nejlepší situace je naproti tomu v Německu, kde podnikatelé platí po 44 dnech od vystavení faktury. Výsledky analýzy vycházejí z údajů ČSOB Factoring za období od ledna 2008 do 15. července letošního roku. Společnost analyzovala chování více než 22 tisíc českých a 3000 zahraničních firem. Zpožďování úhrad má v lepším případě za následek, že chybějící hotovost musí dát firma ze svého, v horším případě může spadnout do insolvence.
 
Splatnost faktur

Reálná platba od vystavení
Vybrané země      Počet dnů (2010)
1. Německo                    44
2. Rakousko                   58
3. Francie                      61
4. Česko                        72
5. Slovensko                   78
6. Itálie                           92
7. Polsko                        93
8. Rumunsko                 107
9. Ukrajina                    264

Zdroj: ČSOB Factoring
 
 
Ing. Jindřich Horák, obchodní ředitel ČSOB Factoring, a.s.
Hospodářské noviny, 25.8.2010