Factoring – financování a správa pohledávek

Rozhovor s Ing. Tomášem Morávkem, generálním ředitelem ČSOB Factoring, a. s.
 
Pro koho je factoring vhodný?
Zjednodušeně by se dalo říci, že pro každé podnikání, které potřebuje k svému rozvoji další finanční prostředky a generuje vhodné pohledávky. Pokud dodáváte svým zákazníkům se splatností do devadesáti dnů, máte jich, řekněme, minimálně pět a váš roční obrat se alespoň přibližuje 20 mil. Kč, každá renomovaná facto ringová společnost ráda posoudí, za jakých podmínek by vám mohla factoringové financování nabídnout.
Co vlastně spolupráce s..factoringovou společností firmě přinese?
Factoring plní pro své uživatele tři základní funkce. Představuje alternativní zdroj financování, zajišťuje činnosti v oblasti správy pohledávek (třeba telefonické upomínání neplatících odběratelů) a v té nejúplnější  formě tzv. bezregresního factoringu poskytuje i ochranu proti platební neschopnosti odběratelů.
Kolik peněz může firma touto cestou obdržet?
Okolo 80 % z hodnoty pohledávek postoupených na factoringovou společnost včetně DPH. Přesné procentuální nastavení poskytovaného fi nancování, kterému říkáme záloha, závisí na počtu a bonitě odběratelů zahrnutých do factoringové spolupráce. Minimálně by jich mělo být pět a nemělo by se jednat o spřízněné společnosti.
Kdy od vás může firma očekávat první peníze?
Obvykle do 14 dnů od obdržení všech požadovaných podkladů. Jakmile máme s klientem podepsanou smlouvu o factoringové spolupráci, měl by na nás klient začít postupovat pohledávky. Zálohy v předem dohodnuté výši odesíláme klientovi na účet v ten samý den, kdy na nás postoupí pohledávku.
Jaké pohledávky financujete?
Chtělo by se říci, že všechny, ale konkrétně – jsme připraveni financovat nezajištěné pohledávky jak tuzemské, tak exportní, v obou případech standardně se smluvně dojednanou splatností od 30 do 90 dnů. Financování probíhá do výše předem stanovených limitů na odběratele, v případě exportu většinou s převzetím rizika neplacení.
 Vy prověřujete každého odběratele?
Ano a není to pro nás tak složité. U tuzemských odběratelů si vystačíme hlavně s vlastními poznatky, těch je dost, protože působíme na tomto trhu již dvacet let, v zahraničí pro nás informace zajišťují osvědčení  partneři. Cílem je, abychom byli schopni poskytnout našemu klientovi maximum prostředků a zároveň snížili riziko vzniku tzv. špatných pohledávek.
Co když je pohledávka po splatnosti?
Obecně platí, že krátké prodlení je v našich podmínkách obvyklé a jsou obory, kde se cíleně pracuje s krátkou splatností, ale toleruje se i prodlení v řádech měsíců. Naše smluvní podmínky jsou na to připraveny a počítají s financováním postoupených pohledávek až do 90 dnů po splatnosti beze změny podmínek.
Znamená to tedy, že za klienta přebíráte veškeré úkony spojené s inkasem pohledávek?
Ano, na základě postoupení jsme se stali novým věřitelem jeho odběratelů a jediným oprávněným. Ale jak už jsem zmínil, frekvenci upomínání a případné další, intenzivnější inkasní kroky jsme připraveni přizpůsobit jak přání našeho klienta, tak zvyklostem oboru, ve kterém podniká.
Jak řešíte sezónní výkyvy v tržbách?
Obecně platí, že factoring dokáže kopírovat tržby klienta, že objem peněz, které má k dispozici, v podstatě roste společně s pohledávkami a kryje bez zatěžující administrativy vyšší potřebu financování. Málokdo si ovšem uvědomuje, že sezónnost může znamenat vyšší potřebu financování i v období, kdy je stav pohledávek nízký, ale je třeba financovat zboží připravené na skladě nebo platit předem dodavatelům. Naše společnost na to dokáže reagovat dodatečným financováním, které dá svému klientovi dočasně k dispozici nad rámec nároku z pohledávek.
Kdo je typickým uživatelem factoringu?
Nevím, zda lze stručně specifikovat typického uživatele factoringu, ale určitě je možné u řady firem, které factoring využívají, nalézt některé společné znaky a z nich odvodit podobnou motivaci pro volbu tohoto produktu. Factoring potřebuje ten, kdo řeší rozpor mezi platebními podmínkami svých dodavatelů a těmi, které vyžadují jeho odběratelé, případně chce prodloužením splatnosti získat konkurenční výhodu. Takové situace nastávají často ve velkoobchodní činnosti. Pomůžeme i tam, kde je nutné řešit dlouhou návratnost, třeba při dodávkách do zdravotnictví. Další z typických motivů, rychlost a pružnost jednání, byl již zmíněn. Typický je i zájem o komplexní řešení v oblasti pohledávek, protože factoring zajistí nejen financování, ale i jejich správu, to znamená komunikaci s odběrateli, upomínání a případně i převzetí rizika neplacení. V neposlední řadě je třeba zmínit i to, že factoringové řešení bývá často k dispozici i těm, kteří neuspěli v bance se žádostí o úvěr.
  ***
Letos společnost ČSOB Factoring, a.s. oslavila své 20. Narozeniny  a řadí se tak k nejstarším specialistům v oboru. Dlouhá tradice a příslušnost k silné finanční skupině jí umožňují poskytovat factoringové služby v nejvyšší  kvalitě. V roce 2011 dosáhl celkový obrat pohledávek postoupených na ČSOB Factoring téměř 29.mld. Kč.
ČSOB Factoring je zakládajícím členem Asociace factoringových společností a členem České leasingové a finanční asociace.
 
Komora, říjen 2012