Platební morálka

České firmy své závazky loni hradily za dva a půl měsíce

Aktuální analýza platební morálky společnosti ČSOB Factoring ukázala, že loni české firmy hradily své závazky průměrně za 75 dní, což je nejdéle od roku 2009. Oproti roku 2011 se platební morálka tuzemských firem zhoršila o čtyři dny a Česká republika tak zůstává v nelichotivé pozici v porovnání s některými státy EU. Nejdéle čekají na své peníze dodavatelé do zdravotnictví. Meziročně nejvýznamnější prodloužení úhrady závazků zaznamenávají dvě významná odvětví. V potravinářství činí prodloužení inkasa pohledávek 9 dní a v automobilovém průmyslu je to dokonce 15 dní.
Aktuální INDEX ČSOB Factoring předpovídá pro IV. kvartál stagnaci HDP.
V loňském roce české firmy platily za odebrané služby a zboží v průměru za 75 dní, což je zhruba 15 dní po splatnosti vystavené faktury. „Zhoršení platební morálky napříč ekonomicky nejvýznamnějšími odvětvími je evidentní. Několik let trvající prodlužování návratnosti pohledávek způsobuje obecná nejistota plynoucí z dalšího vývoje ekonomiky a tím pádem obezřetné chování spotřebitelů, bank, firem, státu. Díky tomu je v ekonomice méně peněz a to má vliv na prodlužující se návratnosti pohledávek. Firmám se pak díky prostředkům blokovaným v pohledávkách nedostává peněz na financování provozu,“ uvedl Jindřich Horák, obchodní ředitel společnosti ČSOB Factoring. Nejdéle loni čekali na své peníze dodavatelé do zdravotnictví, kde je průměrná doba splatnosti pohledávek 106 dní, ti si však jako jediní oproti roku 2011 polepšili o dva dny. Ve strojírenství došlo oproti roku 2011 k prodloužení průměrné úhrady závazků o celých sedm dní a ve stavebnictví o čtyři dny. K nejmarkantnějšímu zhoršení platební morálky došlo v důležitých oborech jako je potravinářská výroba a automobilový průmysl, oproti tomu si stabilně vedly velkoobchodní firmy.
Přehled vybraných oborů (údaje uvedeny ve dnech)
Odvětví
Reálná doba návratnosti pohledávky
Doba po splatnosti pohledávky
 
2012
4.Q 2012
2011
2010
2012
2011
2010
Zdravotní péče
106
112
108
98
33
39
30
Výroba základních kovů, hutnictví a slévárenství
75
72
76
76
14
15
14
Strojírenství
85
82
78
73
11
10
7
Potravinářství
78
72
69
74
24
21
27
Automobilový průmysl
59
58
44
51
4
-2
2
Velkoobchod
67
67
67
66
11
13
12
Stavebnictví
82
85
78
75
23
22
19
Maloobchod
78
73
77
73
19
18
17
Doprava
66
68
63
63
13
11
8
Zdroj: Analýza ČSOB Factoring
Z hlediska platební morálky firem se Česká republika řadí již několik let v řadě k těm horším v EU. „Nejen, že v tuzemsku čekají na své peníze dodavatelé nejdéle, ale v meziročním srovnání zaznamenáváme oproti jiným státům EU i nejznatelnější prodloužení reálné doby návratnosti pohledávek. Například firmy na Slovensku naopak meziročně zkrátily průměrnou úhradu závazků o sedm dní, což je pozoruhodné,“ upozorňuje Jindřich Horák z ČSOB Factoring. Poukazuje tak na to, že na Slovensku lze vysledovat pozitivní trend již třetí rok v řadě, neboť návratnost pohledávek se loni zkrátila na 65 dní a to už je o deset dní méně než v ČR. Bez znatelných výkyvů hradí závazky také například firmy v Německu, Rakousku či ve Francii.
Platební morálka v rámci eurozóny (údaje uvedeny ve dnech)
 
Průměrná návratnost pohledávek od vystavení faktury
Průměrná doba placení pohledávek
   
Země
2012
4.Q 2012
2011
2010
2012
2011
2010
Česko
75
74
71
70
15
14
14
Německo
40
42
39
40
-1
-1
6
Slovensko
65
60
72
76
9
8
8
Francie
60
59
62
62
1
0
0
Rakousko
58
55
58
59
3
3
3
Zdroj: Analýza ČSOB Factoring
INDEX ČSOB Factoring: HDP setrvá ve stagnaci
Údaje hrubého domácího produktu Českého statistického úřadu potvrdily setrvání v neutěšivé ekonomické situaci, jak ho predikoval i vývoj INDEX ČSOB Factoringu za III. čtvrtletí. „Bohužel ani ve IV. čtvrtletí 2012 nedochází v INDEXu k významnějšímu posunu, když index návratnosti pohledávek setrvává v oblasti nad průměrem navzdory dílčímu zlepšení. Pro IV. čtvrtletí INDEX ČSOB Factoringu tak naznačuje další setrvání v ekonomickém poklesu, který může v lepším případě nahradit stagnace,“ řekl Petr Zámečník ze společnosti Fincentrum.
____________________________________________________________________________________________
Vysvětlivka:
INDEX ČSOB Factoring je odrazem reálné ekonomiky a indikuje její stav dříve, než se projeví v hrubém domácím produktu. INDEX vychází z odchylek skutečné návratnosti pohledávek a úhrad po splatnosti od dlouhodobého průměru daných veličin.
 
Ing. Jindřich Horák, obchodní ředitel ČSOB Factoring, a.s.