Platební morálka: Firmy v Česku splácejí faktury téměř dvakrát déle než v Německu

České ekonomice se příliš nedaří, jedním z ukazatelů je například i platební morálka firem v tuzemsku. Podle aktuální analýzy společnosti ČSOB Factoring hradily české firmy v prvním kvartálu letošního roku své závazky průměrně za 77 dní. To je o dva dny déle, než tomu bylo loni a platební morálka se tak dostala na úroveň roku 2009. Největší zhoršení platební morálky, o 13 dní, zaznamenalo odvětví stavebnictví a zdravotnictví, kde prodloužení inkasa činí 6 dní. Naopak ukázněněji než v roce 2012 platily firmy za odebrané služby a zboží v maloobchodu či strojírenství. Česká republika tak v porovnání například s Německem dosáhla téměř dvojnásobné délky úhrady závazků.
Aktuální INDEX ČSOB Factoring indikuje pokračování recese v ČR.
V prvním čtvrtletí letošního roku firmy v Česku hradily své závazky za 77 dní. Takto zhoršená platební morálka byla naposledy zaznamenána na začátku roku 2009. „Platební morálka firem odpovídá vývoji ekonomiky ČR, které se nedaří vyprostit z recese. Díky přetrvávající pesimistické náladě ve společnosti se opět tok finančních prostředků mezi podnikatelskými subjekty zpomalil a nejen malým firmám se dodnes nedostává provozního kapitálu, což je limituje nejen v rozvoji, ale i v samotném chodu,“ řekl Jindřich Horák, obchodní ředitel společnosti ČSOB Factoring. Již tradičně na začátku roku čekali nejdéle dodavatelé do zdravotnictví, kde se doba inkasa prodloužila z 106 dní na 112. Za zdravotnictví se díky největšímu propadu v úhradě za odebrané zboží a služby řadí stavebnictví s 95 dny. Ve zmíněných dvou oborech jsou závazky hrazeny s nejdelším časovým odstupem od splatnosti faktur. Ve zdravotnictví je to průměrně 33 dní, ve stavebnictví 24 dny. Naopak nejkratší dobu na své peníze čekají v automobilovém průmyslu, a to i přes to, že si odvětví pohoršilo od loňska o dva dny. K mírnému zkrácení doby inkasa dochází již několik měsíců v segmentu dopravy, v uplynulém čtvrtletí délka činila 64 dny.
Přehled vybraných oborů (údaje uvedeny ve dnech)
Odvětví
Reálná doba návratnosti pohledávky
Doba úhrady po splatnosti pohledávky
 
1.Q 2013
2012
4.Q 2012
1.Q 2013
2012
4.Q 2012
Zdravotní péče
112
106
112
33
33
38
Výroba základních kovů, hutnictví a slévárenství
78
75
72
17
14
14
Strojírenství
80
85
82
9
11
10
Potravinářství
73
78
72
20
24
20
Automobilový průmysl
61
59
58
6
4
4
Velkoobchod
68
67
67
11
11
11
Stavebnictví
95
82
85
24
23
23
Maloobchod
74
78
73
14
19
19
Doprava
64
66
68
12
13
11
Zdroj: Analýza ČSOB Factoring
 
 
Firmy na Slovensku platí o deset dní dříve než v Česku
V porovnání s dalšími evropskými státy si Česká republika dlouhodobě nevede nejlépe. Aktuální výsledky analýzy ČSOB Factoring sice udávají, že ke zhoršení platební morálky došlo například i v sousedním Slovensku, to si ale v posledních letech vedlo daleko lépe než my. Navíc na Slovensku průměrná doba úhrady za odběr služeb a zboží činí 67 dní, což je o celých deset dní méně, než u nás. „Zhoršený trend platební morálky o dva dny zaznamenáváme i v sousedním Slovensku nebo ve Francii. Naopak v Rakousku firmy letos platily za své závazky o pět dní dříve, než tomu bylo loni. Nejstabilněji z hlediska platební morálky se chovají firmy v Německu,“ konstatuje Jindřich Horák z ČSOB Factoring.
Platební morálka v rámci eurozóny (údaje uvedeny ve dnech)
 
Průměrná návratnost pohledávek od vystavení faktury
Průměrná doba úhrady pohledávek po splatnosti faktury
Země
1.Q 2013
2012
4.Q 2012
1.Q 2013
2012
4.Q 2012
Česko
              77
75
74
14
15
15
Německo
40
40
42
-2
-1
1
Slovensko
67
65
60
9
9
12
Francie
62
60
59
3
1
2
Rakousko
53
58
55
7
3
2
Zdroj: Analýza ČSOB Factoring
INDEX ČSOB Factoring: Ekonomika recesi ještě prohloubí
České ekonomice se nedaří. Celý loňský rok se potácela v recesi a vyhlídky ani pro letošek nejsou povzbudivé. Index ČSOB Factoring naznačuje setrvání v recesi, která by se mohla navíc ještě prohloubit. Sice index úhrad po splatnosti doznává zlepšení, ovšem za cenu prodloužení celkové návratnosti pohledávek. Ta se naopak blíží ke svým maximům. Index návratnosti pohledávek dosáhl horších výsledků pouze v prvních dvou čtvrtletích roku 2009, kdy se česká ekonomika dostala do hluboké recese v důsledku stále přetrvávající finanční krize,“ řekl Petr Zámečník ze společnosti Fincentrum s.r.o. Jinými slovy: Čekají nás pravděpodobně další krušné chvíle.
 
Vysvětlivka:
INDEX ČSOB Factoring je odrazem reálné ekonomiky a indikuje její stav dříve, než se projeví v hrubém domácím produktu. INDEX vychází z odchylek skutečné návratnosti pohledávek a úhrad po splatnosti od dlouhodobého průměru daných veličin.