Proč factoring (2. díl)

Pro koho je factoring vhodný?
Zjednodušeně by se dalo říci, že pro každé podnikání, které potřebuje k svému rozvoji další finanční prostředky a generuje vhodné pohledávky. Pokud dodáváte svým zákazníkům se splatností do devadesáti dnů, máte jich, řekněme, minimálně pět a Váš roční obrat se alespoň přibližuje Kč 20 mil., každá renomovaná factoringová společnost ráda posoudí, za jakých podmínek by Vám mohla factoringové financování nabídnout.
 
Za jak dlouho od Vás klient dostane peníze?
Rychlost a pružné jednání jsou častým argumentem pro factoringové řešení. Factoringová společnost dokáže zpravidla velmi rychle odhadnout, zda bude schopna konkrétnímu zájemci vyhovět, a návazně, pokud budoucí klient dá k dispozici potřebné informace v odpovídající kvalitě, zajistí schválení rámce až v řádech desítek milionů během velmi krátké doby. Skutečně platí, že čerpání prostředků může být zahájeno do deseti pracovních dnů od prvního kontaktu.
 
Jak řešíte sezónní výkyvy v tržbách?
Obecně platí, že factoring dokáže kopírovat tržby klienta, že objem peněz, které má k dispozici, v podstatě roste společně s pohledávkami a kryje bez zatěžující administrativy vyšší potřebu financování. Málokdo si ovšem uvědomuje, že sezónnost může znamenat vyšší potřebu financování i v období, kdy je stav pohledávek nízký, ale je třeba financovat zboží připravené na skladě nebo platit předem dodavatelům. Některé factoringové společnosti na to dokážou reagovat dodatečným financováním, které dají svému klientovi dočasně k dispozici nad rámec nároku z pohledávek.
 
Kdo je typickým uživatelem factoringu?
Nevím, zda lze stručně specifikovat typického uživatele factoringu, ale určitě je možné u řady firem, které factoring využívají, nalézt některé společné znaky a z nich odvodit podobnou motivaci pro volbu tohoto produktu. Factoring potřebuje ten, kdo řeší rozpor mezi platebními podmínkami svých dodavatelů a těmi, které vyžadují jeho odběratelé, případně chce prodloužením splatnosti získat konkurenční výhodu. Takové situace nastávají často ve velkoobchodní činnosti. Pomůžeme i tam, kde je nutné řešit dlouhou návratnost, třeba při dodávkách do zdravotnictví. Další z typických motivů, rychlost a pružnost jednání, byl již zmíněn. Typický je i zájem o komplexní řešení v oblasti pohledávek, protože factoring zajistí nejen financování, ale i jejich správu, to znamená komunikaci s odběrateli, upomínání a případně i převzetí rizika neplacení. V neposlední řadě je třeba zmínit i to, že factoringové řešení bývá často k dispozici i těm, kteří neuspěli v bance se žádostí o úvěr.
 
A jaký je vlastně rozdíl mezi provozním úvěrem a factoringem?
Oba produkty zajišťují přísun dalších finančních zdrojů do podnikání, factoring je ovšem komplexnější. Kromě finanční funkce totiž přináší další přidanou hodnotu v oblasti komplexní správy pohledávek a v případě tzv. bezregresního factoringu i již zmíněné převzetí rizika neplacení.
 
 
Ing. Tomáš Morávek, generální ředitel ČSOB Factoring, a.s. 
Svět průmyslu, červen 2011