Tisková zpráva

Návratnost pohledávek se zkrátila, obavy z nové recese ale narůstají
13. září 2011
Průměrná doba, za kterou po splnění zakázky českému podnikateli na účet přijdou peníze, mírně klesla ze 72 dní v roce 2010 na letošních 69. Pozitivní hodnoty vykazují také opožděné platby, které se letos v průměru opožďují o 12 dní od sjednaného data splatnosti. Vyplývá to z analýzy společnosti ČSOB Factoring, která za poslední tři roky vyhodnotila vývoj platební morálky u téměř 20 tisíc českých subjektů.
Vlivem lehkého ozdravení ekonomiky od dopadů hospodářské recese se letos mírně zlepšila průměrná doba návratnosti pohledávek. Děje se tak zejména díky rychlejší obrátce peněz v ekonomice a jejímu celkovému oživení v prvním pololetí letošního roku.
Podle výsledků analýzy společnosti ČSOB Factoring jsou letos tuzemské pohledávky hrazeny v průměru o tři dny dříve, než tomu bylo v roce 2011. Už nyní se ale začínají naplňovat prognózy některých odborníků, kteří předpovídaly vývoj ekonomiky ve tvaru dvojitého W.
 Vstupy a výstupy analýzy
ČSOB Factoring analyzoval vývoj platební morálky u téměř 20 tisíc tuzemských podnikatelských subjektů bez ohledu na jejich velikost, právní formu a místo podnikání. Při rozdělování jednotlivých subjektů do oborů bylo pracováno s oficiální klasifikací ekonomických činností pro ČR – NACE. Při výpočtech byla využita metoda vážených průměrů, tj. platební morálka odběratelů, kteří na účty ČSOB Factoring uhradili v daném roce větší objem peněz, více ovlivňovala vypočítanou průměrnou návratnost za celý obor.
Výstupem analýzy společnosti ČSOB Factoring jsou dva základní ukazatele:
  • průměrná reálná návratnost pohledávek od firem za daný obor
  • rozdíl skutečné průměrné návratnosti pohledávek od smluvně sjednaného data splatnosti pohledávek v daném oboru.
 
Přehled vybraných oborů (údaje uvedeny ve dnech)
Odvětví
Reálná doba návratnosti pohl.
Doba po splatnosti pohl.
 
2011/8
2010
2009
2011/8
2010
2009
MO řetězce
58
51
58
3
3
9
Ostatní MO
86
83
135
21
24
60
Strojírenství
75
74
107
11
9
29
Fakultní nemocnice
103
89
91
18
10
5
Ústavní péče mimo FN
114
114
131
59
54
67
Automotive
42
50
38
-4
2
1
Zdroj: Průzkum ČSOB Factoring
Průměrná návratnost pohledávky znamená, že podnikatelé a firmy dostanou zaplaceno až 69 dní po dodání zboží či provedení služby. Problém nastává zejména u menších firem a podnikatelů, kteří jen obtížně zajišťují pro své podnikání cizí zdroje (bankovní úvěry) a pro které může být více než dvouměsíční období čekání na platbu likvidační.
Nejvíce se změnila situace maloobchodních řetězců, reálná doba návratnosti pohledávek se prodloužila o celý týden. Kvůli zhoršené likviditě drobných maloobchodních prodejců se následně dostávají do obtížné situace i jejich dodavatelé – velkoobchody. „Když se k tomu ještě přidá skutečnost, že na zhoršený finanční výhled zareagují banky sníženou ochotou poskytovat úvěry, majitelům firem nezbývá než přistoupit k hledání alternativního řešení financování, kterým může být třeba právě factoring,“ vysvětluje Tomáš Morávek, generální ředitel společnosti ČSOB Factoring.
Nejhorší pozici z hlediska oborů mají dodavatelé do zdravotnictví. Tyto firmy čekají v průměru na zaplacení svých pohledávek déle než sto dní. Naproti tomu, výrazně nejlepší je dlouhodobě automobilový průmysl, kde se dokonce reálná doba návratnosti pohledávek zkrátila z loňských 50 dnů na letošních 42 a pohledávky jsou v průměru spláceny dokonce 4 dny před jejich splatností.
Platební morálka v rámci eurozóny (údaje uvedeny ve dnech)
 
Průměrná návratnost pohledávek od vystavení faktury
Průměrná doba placení pohledávek po dni splatnosti
 
2011
2010
2009
2011
2010
2009
Německo
38
39
43
-1
6
3
Slovensko
71
74
80
6
6
10
ČR
69
72
74
12
12
16
Francie
63
60
63
0
0
-1
Rakousko
58
59
58
2
3
6
Polsko
98
90
130
14
9
6
Itálie
88
88
97
11
14
17
Zdroj: Průzkum ČSOB Factoring
Bodový komentář k situaci v eurozóně                                                            
  • Německé firmy dodržují dohodnuté platební podmínky a platí v průměru za 40 dnů. Z pohledu platební morálky patří k nejlepším v Evropě.                                                                                
  • U slovenských firem je vidět zlepšující se trend v placení pohledávek. V letošním roce platí v průměru za 71 dnů, čímž se velmi přiblížily českým firmám, které v průměru platí za 69 dnů.              
  • Francie a Rakousko patří rovněž k zemím s velmi slušnou platební morálkou. Firmy platí dle dohodnutých platebních podmínek a v průměru od nich dodavatelé inkasují za 60 dnů.
  • Polské a italské firmy platí v průměru až za tři měsíce od vystavení faktury a ze statistiky je rovněž zřejmé, že platí okolo deseti dnů po lhůtě splatnosti uvedené na faktuře.
  • Z dalších statistických údajů je např. zajímavé, že firmy z Velké Británie a USA standardně platí 20 až 30 dnů po lhůtě splatnosti.

 

Ing. Jindřich Horák, obchodní ředitel ČSOB Factoring, a.s.