Rozhovor s Jindřichem Horákem, obchodním ředitelem společnosti ČSOB Factoring

Jaké jsou hlavní rozdíly mezi bankovním úvěrem a factoringem z hlediska firemních potřeb?
 
 
Začnu tím, co mají oba zmíněné produkty společné – pomáhají firmám k získání dodatečných provozních zdrojů. Vedle toho factoring, na rozdíl od úvěru, pomáhá firmám i s ošetřením rizika neplacení obchodních pohledávek, tedy ve snižování dopadu dnes rostoucí druhotné platební neschopnosti. To je první zásadní rozdíl, díky kterému je dnes o factoring zvýšený zájem. Druhý podstatný rozdíl, který je typický pro toto období zpomalené ekonomiky, je výrazně vyšší dostupnost factoringu než úvěru. To dokládá velký zájem o factoring ze strany firem, kterým nedostačují limity od bank a hledají nějakou jinou alternativu. Factoringové společnosti jim obvykle dokáží proti bonitním pohledávkám půjčit více provozních peněz než banky. A to je dnes rovněž velmi ceněná odlišnost factoringu v porovnání s úvěrem.
 
V čem konkrétně spočívá vámi zmíněné ošetření rizika neplacení?
 
 
Obecně lze říci, že spočívá ve správě pohledávek, které jsou na factoringovou společnost postoupeny. Tato služba našim klientům začíná prověřením platební schopnosti jednotlivých odběratelů zařazených do factoringové spolupráce. Už toto je pro většinu našich klientů velmi důležitá informace, která jim může ušetřit spoustu peněz. Další součástí správy pohledávek je komunikace s odběrateli našich klientů, kteří své pohledávky neuhradili do určitého data po dnu splatnosti. Tuto činnost nám naši klienti velmi rádi přenechávají, protože jim jednak šetří čas i náklady, a zároveň jejich obchodní partnery, kterým i nadále chtějí prodávat, upomíná o zaplacení factoringová společnost, a „nekazí“ se tak vzájemné obchodní vztahy. U nejkomplexnější formy factoringu, tzv. bezregresního factoringu, dokážeme nabídnout i převzetí rizika neplacení. Ve své nabídce máme i možnost soudního či mimosoudního vymáhání u pohledávek po lhůtě splatnosti.
 
Můžete, prosím, ještě vysvětlit, v čem spočívá ta lepší dostupnost factoringu oproti úvěru?
 
 
Samozřejmě, má to několik aspektů. Tím zásadním je rychlost a schvalitelnost úvěrového limitu pro firmu. V ČSOB Factoring žádost klienta o factoringové financování po obdržení potřebných podkladů posoudíme obratem, do dvou dnů od nás žadatel dostane indikativní nabídku, a pokud s ní souhlasí, tak obvykle do týdne sdělíme své stanovisko a pokud je kladné, může klient do 14 dnů čerpat první peníze.
 
… a jaké jsou ty další aspekty? 
 
 
Z povahy factoringu také vyplývá, že factoringové společnosti schvalují limity i pro společnosti, kterým již banky limit v dostatečné výši neschválí. To souvisí s tím, factoringové společnosti mají nad financovanými pohledávkami lepší kontrolu než banky, proto si mohou dovolit proti pohledávkám půjčit vyšší objem peněz než banky. V ČSOB Factoring například financujeme i pohledávky po lhůtě splatnosti, a to až do 90 dnů po lhůtě splatnosti v závislosti na bonitě dlužníků, což pokud vím, tak žádná banka formou úvěru nenabízí.
 
Výhod factoringu oproti úvěru je evidentně hodně. Jak je to s cenou?
 
 
Ze všeho, co jsem doposud říkal je zřejmé, že factoring je mnohem komplexnější produkt s vyšší přidanou hodnotou pro jeho uživatele než úvěr. S tím samozřejmě souvisí i nastavení ceny pro oba produkty. Cena za půjčené peníze je u obou produktů srovnatelná a většinou je konstruována jako základní referenční sazba pro příslušnou měnu (pro CZK PRIBOR) plus riziková přirážka. Za správu pohledávek, kterou factoring nabízí navíc oproti úvěru, si factoringové společnosti účtují tzv. factoringový poplatek, který se odvíjí od ročního objemu postoupených pohledávek na factoringovou společnost. U nejmenších firem vhodných pro factoring, tedy s ročním obratem alespoň 20 mil. Kč, se pohybuje okolo 1,2 % a s rostoucím obratem může klesnout až k 0,25 % z nominální hodnoty pohledávek. U ČSOB Factoring klienti již dále neplatí žádné poplatky za smluvní dokumenty, ani neplatí žádný poplatek z nečerpané části limitu, jako tomu je dnes téměř standardně u bankovních úvěrů.
 
Jak se firma může dostat k factoringovému řešení?
 
 
Na začátku doporučuji vždy probrat situaci zájemce s odborníkem na factoring a zjistit, zda je factoring pro danou situaci to nejlepší řešení, tedy zda factoring firmě přinese tu správnou přidanou hodnotu. V případě ČSOB Factoring je pro tuto úvodní konsultaci ideální kontaktovat našeho regionálního specialistu, na nějž lze nalézt kontakt na www.csobfactoring.cz. Náš specialista se zájemcem o factoring danou situaci probere, řekne mu přesně, jaké dokumenty nám musí předložit k vyhodnocení žádosti, pošle mu cenovou nabídku, v případě schválení s ním podepíše smluvní dokumenty a spolupráce může začít.
 
Jsou nějaké minimální vstupní požadavky, které musí žadatel o factoring splňovat?
 
 
V případě ČSOB Factoring by roční objem pohledávek žadatele postoupených na naší společnost měl být minimálně 20 mil. Kč a do spolupráce by mělo být vybráno nejméně 5 bonitních odběratelů vyjma spřízněných společností a společností, které zakazují postupování pohledávek. Vedle těchto základních parametrů schvalovatel zkoumá finanční potenciál klienta (dodavatele) i jeho odběratelů.